Studenter Sorbonne University

Utbildningar

Utbildningar på Université de la Sorbonne

Cours de civilisation française på Sorbonne erbjuder dig följande utbildningar: 

Standardkurs S20

Längd: 12 veckor 

Du har i snitt 10 lektioner (à 55 minuter) per vecka som ägnas åt språkstudier. Utöver detta har du även 5 lektioner varannan vecka som ägnas åt övningar i språklaboratorium. I denna standardkurs ingår även ett föreläsningsprogram med fokus på fransk konst, litteratur, ekonomi och historia. Under 10 veckor har du vanligen en föreläsning per vecka (à 90 minuter). Då föreläsningarna endast ges på franska rekommenderas goda förkunskaper i franska för att tillgodogöra sig föreläsningarna. På medel och avancerad nivå finns möjlighet att boka tillvalskurser på plats för olika språkdiplom. 

Standardkurs plus S35

Längd: 12 veckor 

Du har i snitt 10 lektioner (à 55 minuter) per vecka som ägnas åt språkstudier. Utöver detta har du även 5 lektioner varannan vecka som ägnas åt övningar i språklaboratorium. I denna standardkurs ingår även ett föreläsningsprogram med fokus på fransk konst, litteratur, ekonomi och historia. Under 10 veckor har du vanligen en föreläsning varannan vecka (à 90 minuter). Då föreläsningarna endast ges på franska rekommenderas goda förkunskaper i franska för att tillgodogöra sig föreläsningarna. I detta kursupplägg ingår även ett tillägg av 4 lektioner med muntliga och skriftliga övningar. 

Intensivkurs S40

Längd: 12 veckor

Du har i snitt 25 lektioner (à 55 minuter) per vecka i grupper på ca 15 studenter. Undervisningen fokuserar helt på den språkliga träningen och inkluderar därför inga föreläsningar, så som standardkursen gör. 20 lektioner per vecka ägnas åt språkstudier och 5 lektioner per vecka ägnas åt språklaboratorium. Detta kursupplägg är väldigt uppskattat av tidigare studenter då tempot är högt och fokus är på att utveckla dina språkkunskaper. Intensivkursen ges från nybörjarnivå till avancerad nivå.  

Läsårskurs AN40

Längd: 24 veckor

Denna kurs sträcker sig över två terminer, med start på hösten. I kursen kombineras både språklektioner, språklaboratorium och föreläsningar.

Höstterminen består av 15 lektioner (à 55 minuter) per vecka som ägnas åt språklektioner. 5 lektioner (à 55 minuter) per vecka ägnas åt övningar i språklaboratorium. 

På vårterminen har du i snitt 10 lektioner (à 55 minuter) per vecka som ägnas åt språklektioner. Utöver detta har du 5 lektioner varannan vecka som ägnas åt övningar i språklaboratorium. Här ingår även ett föreläsningsprogram med fokus på fransk konst, litteratur, ekonomi och historia. Under vårterminen har du vanligen en föreläsning per vecka (à 90 minuter). Då föreläsningarna endast ges på franska rekommenderas goda förkunskaper i franska för att tillgodogöra sig föreläsningarna.

Olika moment i utbildningen 

Språkstudier: Språklektioner som hjälper studenterna att utveckla sin franska genom att öva på grammatik, stavning, ordförråd, att uttrycka sig i tal och skrift samt att läsa litterära texter.

Språklaboratorium: Fonetiklektioner som hjälper studenterna att förbättra sitt uttal, såväl som förståelse och uttryck.

Föreläsningar: Lektioner där fokus ligger på undervisning av olika aspekter i det franska samhället så som kultur, ekonomi och historia.  

Prov 

Språkkunskaperna hos studenterna kontrolleras löpande genom mindre prov som hålls flera gånger under respektive kurs. Kurserna avslutas också med ett skriftligt- och muntligt prov som är obligatoriskt. Det är dock frivilligt att ta provet för föreläsningsprogrammet.  

 

Hej! Hör av dig till oss så svarar vi på dina frågor om utlandsstudier.

Alexia Holse, Blueberry

Påbörja din ansökan

Skicka in din ansökan till Blueberry så kontaktar vi dig så fort vi kan. Vi går sedan vidare med ansökan till skolan, självklart helt kostnadsfritt.

Påbörja din ansökan