Datum & Pris

Datum & priser för University of British Columbia – Okanagan

Terminsdatum 2022

Vårtermin: 10 januari – 27 april
Hösttermin: 6 september – 22 december

Kursavgift 2022

Study Abroad (1 till 2 terminer)
Avgiften är för närvarande från 20 000 CAD (ca 150 000 SEK) per termin för 15 credits beroende på vilka kurser du läser.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på University of British Columbia betalar du terminsvis direkt till skolan. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på University of British Columbia är berättigade till studiemedel från CSN. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.