Tempel i Bangkok

Datum & Priser

Datum & priser för Kasetsart University

Terminsdatum 2022

Vårtermin: 10 januari till 17 maj
Hösttermin: augusti till december

Kursavgift 2022

Study Abroad (1-2 terminer)
1990 EUR (ca 21 900 SEK) per termin plus 75 EUR (ca 900 SEK) i ansökningsavgift.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på Kasetsart University betalar du terminsvis direkt till skolan. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på Kasetsart University är berättigade till studiemedel från CSN. Vi rekommenderar att du kontaktar CSN för att se om just utbildningen du är intresserad av är studiemedelsberättigad. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.