Studenter Sorbonne University

Utbildningar

Utbildningar på Université de la Sorbonne

Cours de civilisation française på Sorbonne erbjuder dig följande utbildningar: 

Standardkurs S20

Längd: ca 12 veckor 

Du har i snitt 20 lektioner (à 55 minuter) per vecka i grupper på ca 15 studenter. 10 av lektionerna varje vecka ägnas åt språkstudier och 5 lektioner varannan vecka ägnas åt övningar i språklaboratorium. I standardkursen ingår även ett föreläsningsprogram med fokus på fransk konst, litteratur, ekonomi och historia. Under 10 veckor har du vanligen 6 föreläsningar (à 90 minuter). På föreläsningarna är det ca 30–40 studenter i varje klass. Då föreläsningarna endast ges på franska rekommenderas goda förkunskaper i franska för att tillgodogöra sig föreläsningarna. På medel och avancerad nivå finns möjlighet att boka tillvalskurser på plats för olika språkdiplom. 

Datum: Höst 2023: 11/9-15/12, vår 2024: 5/2-24/5/2024

Standardkurs plus S35

Längd: ca 12 veckor 

På samma datum som S20 ovan men med lite färre föreläsningar och mer språkträning. Du har i snitt 20,5 lektioner (à 55 minuter) per vecka. Språkstudierna och språklaboratorium som i kursen S20 ovan. Dessutom har du i tillägg 4 lektioner med muntliga och skriftliga övningar. Däremot har du bara 3 föreläsningar à 90 minuter under 10 veckor istället för 6 i S20 ovan. 

Datum: Höst 2023: 11/9-15/12, vår 2024: 5/2-24/5/2024

Standardkurs D20

Längd: ca 12 veckor 

Denna kurs ges bara på hösten och har lite andra datum än kurserna ovan. Den är också bäst att kombinera med en vårkurs om du vill gå ett helt läsår. Upplägget skiljer sig lite från kurserna ovan då den inte har föreläsningar utan består av 12 veckor med 20 lektioner (à 55 minuter) per vecka, uppdelat på 15 lektioner språkträning och 5 lektioner per vecka i språklaboratorium. 

Datum: Vinter 2023/2024: 9/10-19/1/2024

Intensivkurs S40

Längd: ca 12 veckor

Du har i snitt 25 lektioner (à 55 minuter) per vecka i grupper på ca 15 studenter. Undervisningen fokuserar helt på den språkliga träningen och inkluderar därför inga föreläsningar, så som standardkursen gör. 20 lektioner per vecka ägnas åt språkstudier och 5 lektioner per vecka ägnas åt språklaboratorium. Detta kursupplägg är väldigt uppskattat av tidigare studenter då tempot är högt och fokus är på att utveckla dina språkkunskaper. Intensivkursen ges från nybörjarnivå till avancerad nivå.  

Datum: Höst 2023: 11/9-15/12, Vår 2024: 5/2-24/5/2024

Kortkurs SC

Längd: ca 10 veckor

I denna kurs har du 15 lektioner/vecka (à 55 minuter) med språkundervisning, under 8 veckors tid. Under 6 av veckorna har du i tillägg 5 lektioner/vecka i språklaboratorium.  

Datum: Höst 2023: 9/10-15/12, Vår 2024: 11/3-24/5

Läsårskurs AN40 (Standard)

Längd: ca 24 veckor

Denna kurs är en kombination av kurserna D20 (hösten) och S20 (våren). Vill du veta mer om vad respektive kurs innehåller finns information ovan.  

Datum: Läsåret 2023/2024: 9/10/2023-24/5/2024 

Läsårskurs AN55 (Standard + Standard plus)

Längd: ca 24 veckor

Kursen är en kombination av kurserna D20 (hösten) och S35 (våren) ovan. Vill du veta mer om vad respektive kurs innehåller finns information ovan.  

Datum: Läsåret 2023/2024: 9/10/2023-24/5/2024 

Priser för samtliga kurser hittar du här 

Olika moment i utbildningen 

Språkstudier: Språklektioner som hjälper studenterna att utveckla sin franska genom att öva på grammatik, stavning, ordförråd, att uttrycka sig i tal och skrift samt att läsa litterära texter.

Språklaboratorium: Fonetiklektioner som hjälper studenterna att förbättra sitt uttal, såväl som förståelse och uttryck.

Föreläsningar: Lektioner där fokus ligger på undervisning av olika aspekter i det franska samhället så som kultur, ekonomi och historia.  

Prov 

Språkkunskaperna hos studenterna kontrolleras löpande genom mindre prov som hålls flera gånger under respektive kurs. Kurserna avslutas också med ett skriftligt- och muntligt prov som är obligatoriskt. Det är dock frivilligt att ta provet för föreläsningsprogrammet.