Studera i Bangkok

Datum & Priser

Datum & priser för University of Newcastle Bangkok

Terminsdatum 2023

Vårtermin: januari – maj
Hösttermin: augusti – december

Kursavgift 2023

Bachelor’s degree (4 år)
31 200 USD (ca 355 700 SEK) för hela programmet men du betalar för en termin i taget.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på University of Newcastle Bangkok betalar du terminsvis. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på University of Newcastle Bangkok är berättigade till studiemedel från CSN. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.