Datum & Priser

Datum & Priser för SFSU

Terminsdatum 2022/2023

Hösttermin: 17 augusti – 28 december
Vårtermin: 18 januari – 26 maj

Kursavgift 2022

Study Abroad (1 till 2 terminer)
Terminsavgiften för Study Abroad är 6324 USD (ca 59 500 SEK) för 12 units.

Certificate (1 till 1,5 år)
Terminsavgiften för ett Certificate Program är från 6324 USD (ca 59 500 SEK) beroende på inriktning.

Bachelor’s degree (4 år)
Terminsavgiften för en Bachelor’s degree är från 9500 USD (ca 89 300 SEK) för 15 units.

Master’s degree (1 till 2 år)
Terminsavgiften för ett Master’s degree är från 7500 (ca 70 500 SEK) för 9 units.

Övriga avgifter

Visumansökan
510 USD, ca 4 800 SEK.
OBS! För ett visum som är giltigt längre än 19 månader tillkommer en avgift på 240 USD.

  • Ansökningsavgift Study Abroad och Certificate: 100 USD (ca 1 000 SEK).
  • Ansökningsavgift Bachelor och Master: 70 USD (ca 700 SEK).
  • Mandatory Health Insurance: 900 USD (ca 8 500 SEK) per termin.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på San Francisco State University betalar du terminsvis direkt till universitetet. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på San Francisco State University är berättigade till studiemedel från CSN. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.