Studera medicin & hälsa utomlands på blueberry.nu

Vår Vision

Blueberrys vision

Blueberrys vision är att inspirera unga människor till att åka utanför Sveriges gränser och genom att studera utomlands växa som människa och få en större förståelse för olika kulturer och olika undervisningssätt. Blueberry samarbetar nära och långsiktigt med universitet och college som håller hög kvalité och erbjuder såväl akademiska som mer yrkesinriktade utbildningar. Vi som arbetar på Blueberry drivs av en passion byggd på egen erfarenhet av utlandsstudier. Vår rådgivning är objektiv och baserad på respekt för individen och stor kunskap om studier utomlands och våra universitet. Transparens är ett värdebärande ledord för oss och inkluderar vår kommunikation med de studenter som vänder sig till oss och de universitet som vi representerar.

Vårt övergripande mål är att vi ska ge verktyg till våra kunder att växa personligt, professionellt och kulturellt genom att ta steget till att studera utomlands. Vårt mål är också att kunna erbjuda en attraktiva arbetsplats för Blueberry´s medarbetare som uppmuntrar engagemang och passion.

Vår primära målgrupp är ungdomar boende i Sverige i åldern 18 till 26 år. Vi rekryterar studenter till Bachelorstudier, Masterstudier, Study Abroad, Associate Degrees, Diplomas och Certificates. Blueberry representerar utländska universitet och college och ger information och vägledning om utländska universitetssystem, olika universitet samt olika program och kurser. Vi informerar också om visum och ger tips och råd inför boende i ett annat land.

 

Blueberry’s vision

Blueberry’s vision is to inspire young people to travel outside Sweden’s borders to study abroad.  Through studying abroad, we want to encourage them to grow as individuals and gain a greater understanding of different cultures and different teaching methods. Blueberry work closely and long-term with universities and colleges that maintain high teaching quality and offers both academic and vocational education. We who work at Blueberry are driven by a passion based on our own experience of studying abroad. Our advice is objective and based on respect for the individual as well as great knowledge in this field and about our universities. Transparency is of utterly importance between Blueberry, the universities we represent and our students.

Our overall goal is to provide tools for our customers to grow personally, professionally and culturally by taking the step to study abroad. Moreover, our goal is to provide an attractive workplace for Blueberry’s employees where we encourage great commitment and passion.

Our primary target group is young people living in Sweden age 18-26. We recruit students to Bachelor’s degrees, Master’s degrees, Study Abroad, Associate Degrees, Diplomas and Certificates. Blueberry represents foreign universities and colleges and provides information and guidance on their respective systems, teaching methods and the various programs and courses they offer. We also help and give support in regards to visa applications, student funding and give tips and advice on suitable accommodation.