CSN och finansiering av utlandsstudier

Per Liestam, 7 jul, 2011

Från och med den 1/7 har CSN uppdaterat lånebeloppen för utlandsstudier. Du hittar de aktuella beloppen på Blueberrys sida om studiemedel för utlandsstudier.

Nya lånebelopp för utlandsstudier
Lånebeloppen har sänkts med någon hundralapp per vecka i många länder då kronan har stärkts mot många andra valutor. Beloppen har dock höjts med hundra kronor per vecka i bl.a. Nya Zeeland och Korea. Den stora missräkningen är dock att lånebeloppet sänkts med 450 kr per vecka i Schweiz med motiveringen att valuta- och inflationsförändringar under 2010 motiverar en sänkning. Detta känns inte särskilt relevant med tanke på att Schweizer Francen har stärkts 40 öre gentemot kronan under 2011 och studiemedlen alltid varit lågt tilltagna i Schweiz.

Nackdelarna med dagens CSN-system
Den godtyckliga skillnaden mellan lånebeloppen i de olika länderna är akilleshälen i det nuvarande CSN-systemet. Det är en god tanke men beloppen speglar tyvärr inte de verkliga levnadsomkostnaderna för en student. Man borde ju titta på vad mat, studentrum, kurslitteratur etc kostar i de olika länderna för att sätta beloppen, men så är uppenbarligen inte fallet. Två av Europas dyraste länder Schweiz och Norge ger bara rätt till lån på 2050 respektive 1950 kr per vecka. Samtidigt får man 2650 kr per vecka i Italien och 1750 kr per vecka i Kina där levnadsomkostnaderna är betydligt lägre. Så det är inte konstigt att man utreder hur CSN kan förbättras framöver.

…och fördelarna med CSN
Samtidigt ska man vara medveten om vilken fördel det är för oss svenskar att ha rätt till CSN, även om systemet är långtifrån perfekt. Vi svenskar har dessutom gratis utbildning på hemmaplan på de statliga skolorna. Utanför EU kostar utbildning nästan alltid pengar och även inom EU har många skolor avgifter. Som EU-medborgare har du dock rätt att läsa på samma villkor som landets egna studenter.

Vi hjälper dig gratis
Våra språkskolor, college och universitet runt om i världen sätter sina priser utifrån sina lokala förutsättningar och omkostnader. Vi kan sällan vara med och påverka detta. Däremot kan vi i de flesta fall hjälpa dig som student helt gratis med rådgivning, ansökan och allt annat inför avresan. På våra högre utbildningar betalar du vanligtvis kursavgiften direkt till skolan och ingenting till oss. På språkresorna sätter vi priserna i svenska kronor men försöker även där hålla oss till skolornas priser eller till och med ligga under dem tack vare våra förmånliga avtal med många skolor.

Klarar man sig på CSN?
Hur bra du klarar dig på CSN beror främst på var du läser. För att hjälpa dig att få en överblick erbjuder vi en kostnadskalkyl på vår hemsida för alla våra college och universitet. Vi har också skrivit om hur du gör en kostnadskalkyl för utlandsstudier här på bloggen. Kontakta Blueberry om du behöver rådgivning om utlandsstudier på någon av våra skolor.

Per Liestam

Previous Marketing Manager