Förslag på nya CSN-regler för utlandsstudier

Per Liestam, 5 apr, 2011

Den 1 april (passande nog) överlämnade regeringens utredare slutbetänkandet Studiemedel för gränslös kunskap. ”Utredningen lämnar ett flertal förslag som innebär att studiemedelssystemet för utlandsstudier förenklas, förbättras och effektiviseras. Syftet är att fler ska få möjlighet att studera utomlands, eftersom utredningen visat att utlandsstudier är lönsamt både för samhället och för individen.” Det låter onekligen bra men vad innebär det i praktiken?

Höjda kursavgiftslån
Äntligen! Sedan 1994 har CSNs kursavgiftslån för utlandsstudier varit max 1350 kr per vecka. Oavsett vad din kurs har kostat och utan någon hänsyn till 17 års inflation. I den nya utredningen föreslås nu att man under en kortare tid ska kunna ta ut ett högre belopp för att studera vid ”prestigelärosäten som tar ut höga undervisningsavgifter”. Detta kan öppna upp nya möjligheter för dig som vill läsa en eller två Study Abroad-terminer på ett anrikt universitet eller dig som vill studera ett år på en världsledande filmskola som New York Film Academy.

Samma studiemedelsbelopp för alla länder
I utredningen föreslås att studiemedelsbeloppet ska vara samma för alla länder. Idag är bidraget enhetligt medan uppehälleslånet varierar en hel del mellan olika länder. I Portugal kan man för närvarande låna 1200 kr i veckan medan motsvarande belopp i USA och Australien är 3000 kr. Enligt förslaget ska dessa belopp bli samma som det svenska som i dagsläget är 1489 kr. För att kompensera de som studerar i länder som är dyrare än Sverige ska man istället införa ett nytt merkostnadslån för utlandsstudier.

I länder som är billigare än Sverige skulle man kunna få ut mer pengar än idag och således leva tämligen gott. För de länder som är dyrare än Sverige skulle man kunna söka det nya merkostnadslånet för utlandsstudier vilket bör innebära att man i praktiken får ut ungefär lika mycket pengar som idag.

Som utredningen påpekar har det funnits en del problem med det nuvarande systemet där ”metoden för fastställande av landsbeloppen framstår som godtycklig och inte helt rättvis”. Som ett exempel kan nämnas att man kan låna 1750 kr/vecka för att studera i Kina vilket är 1000 kr mer per månad än du får ut för att studera i Tyskland, Österrike eller Sverige som definitivt är dyrare länder. Ett annat problem med nuvarande system är att CSN inte hänger med i svängningarna på valutamarknaden vilket snabbt kan göra de individuella landsbeloppen ännu mer felaktiga. Frågan är dock om det nya systemet kommer till rätta med dessa problem. I sådana fall måste det nya merkostnadslånet för utlandsstudier vara mer flexibelt upplagt.

Vad innebär detta för dig som ska studera utomlands i år?
Kortfattat: ingenting. Detta är än så länge bara ett förslag. Det kommer antagligen att ta år innan det genomförs och vi har sett många andra studiemedelsförslag gå om intet så det är inte säkert att det genomförs alls. Det är dock bra att man tittar på dessa saker då det finns en hel del brister i nuvarande system, men det är svårt att värdera hur bra det nya systemet skulle vara innan man har alla detaljerna.

Observera också att förslaget bara berör studielånet, bidraget nämns överhuvudtaget inte i pressreleasen. Du som funderar på att studera utomlands inom det närmaste året kan läsa mer om nuvarande regler gällande studiemedel för utlandsstudier på Blueberrys webbsida.

Per Liestam

Previous Marketing Manager