Remember, remember the fifth of November…

Per Liestam, 5 nov, 2012

Fyrverkerier över Big Ben.

Idag är det den 5:e november och det är en dag som firas stort i Storbritannien. Den går under namnet Guy Fawkes Night, Guy Fawkes Day eller Bonfire Night.

Firandet grundar sig i vad som hände den femte november 1605 då en grupp med människor var på väg att spränga det Brittiska överhuset (den ena av parlamentets två kamrar). De som låg bakom The Gunpowder Plot var en grupp män som hade som mål att avrätta den dåvarande kungen. De misslyckades dock då Guy Fawkes arresterades när han försökte placera ut sprängmedel. För att fira att Kung James I hade överlevt så tände man brasor runt om i London och dagen blev snart en helgdag i hela landet. Helgdagen blev känd som Gunpowder Treason Day.

Eftersom att männen som låg bakom mordförsöket på kungen var katoliker så fick firandet snart också en religiös underton och då främst ett sätt för protestanterna att sprida anti-katolsk propaganda. Till exempel så anordnades brasor där man brände olika katolska symboler, oftast dockor som föreställde till exempel påven.

En Guy Fawkes-docka.

I slutet av 1800-talet kom rapporter om barn som tiggde på gatorna tillsammans med dockor som föreställde Guy Fawkes och femte november blev mer vida känt som Guy Fawkes Day. Att samla ihop ved till brasorna blev ett sätt för fattiga barn att tjäna ihop till mat, pengar eller kläder från rika människor i området. Ofta tiggde man med hjälp av ramsor, och den mest välkände är: ”Remember, remember the fifth of November…”:

Don’t you Remember,
The Fifth of November,
’Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away.

Omkring 1850 hade man lyckats tona ned en stor del av de anti-katolska inslagen av firandet och även om det förekom bråk i vissa städer som kretsade kring både religion och klass så fortsatte människor att fira Guy Fawkes Day. Istället för att bränna upp katolska symboler så brände man då istället Guy Fawkes.

I dag anordnas ofta stora utomhusfester med brasor och fyrverkerier och firandet påminner mycket om vår valborg.

I modern kultur återfinns Guy Fawkes kanske mest känt som masken i V for Vendetta. Guy Fawkes blev i och med sitt försök att spränga parlamentet en symbol för de förtryckta som försökte stå upp mot förtryckarna (oftast staten, polisen eller liknande). Det var den symboliken som Moore hade i bakhuvudet när han lät karaktären V bära en Guy Fawkes-mask.

Per Liestam

Previous Marketing Manager