Utbildningar

Utbildningar på The Left Bank School

I samarbete med The Left Bank School erbjuder Blueberry studenter möjlighet att studera ett Diploma of Business med fokus på Digital Marketing. Läs mer om utbildningen och dess fördelar här.

Diploma of Business – Digital Marketing – 1 år

The Left Bank School har utformat programmet Diploma of Business för att erbjuda studenter en möjlighet att vässa sina kunskaper inom Digital Marketing. Utbildningen riktar sig mot personer som vill arbeta med digital marknadsföring och till dem som redan är yrkesverksamma och vill komplettera sina kunskaper med praktisk kunskap inom digitala medier. The Left Bank School har utformat sin Digital Marketing-utbildning för att passa studenter som vill ha en hands-on utbildning med stark koppling till branschen. Här får du lära dig av yrkesverksamma lärare som arbetar som experter inom sina områden och har jobbat med stora varumärken som exempelvis MTV, Sony music, Universal Music, PlayStation Australia, Toyota, Warner Music Australia och Virgin Media UK.

Läs om datum och priser här.

Client-Connect med Digital Marketing

För att studenter på The Left Bank School ska få insikt i hur marknadsföringsbranschen faktiskt fungerar har skolan skapat ett Client-Connect program för företag och organisationer i Brisbane och Sydney. Detta ger företag möjlighet att lämna in en beskrivning av sitt företag, sin nuvarande digitala marknadsföringsstrategi och deras mål för framtiden. Därefter får studenterna som en del av utbildningen i uppgift att lösa dessa problem och komma på olika sätt för företaget att stärka sin digitala närvaro och marknadsföringsstrategi. Efter att studenterna är klara med sin uppgift och har ett konkret förslag får de presentera det för företaget för feedback. Om studenternas strategi får godkänt sammankopplas studenten och företaget och studenten har då möjlighet att arbeta vidare på projektet i företaget. Detta kan leda till framgångsrika karriärmöjligheter för studenter på The Left Bank School!

Läs om datum och priser här.

Kurser

Kurserna som ingår i Diploma of Business – Digital Marketing på The Left Bank School är följande:

Introduction to Digital Marketing and Marketing Philosophies
Denna kurs ger studenterna en översikt av grunderna i marknadsföring och skapar en förståelse för hur marknadsföring har förändrats i och med det nya digitala lösningarna.

Email Marketing
Denna kurs ger studenterna verktyg för att bygga en mailadresslista, kommunicerar erbjudanden och kampanjer, skapar positiva kundrelationer och belöna lojalitet.

Content Marketing
Studenterna lär sig hur de skapar bland annat engagerande videos, bloggar och inlägg i sociala medier. Den här kursen tar även upp andra sätt att locka kunder, marknadsföra ett företag och sälja produkter och tjänster över olika online-kanaler.

Social Media Marketing
Denna kurs lär dig hur du skapar och implementerar resultat driven marknadsföring på sociala medier samt diskuterar betalda reklamkampanjer på olika plattformar för sociala medier.

Search Engine Optimisation
Studenterna lär sig hur keywords, content och andra faktorer på hemsidan sidan fungerar tillsammans för att se till att en webbplats är synlig bland sökmotorns topp resultat.

Digital Advertising
Studenterna lär sid planera, leverera och optimera en anpassad digital reklamkampanj som ger resultat för det tänkta företaget.

Data Driven Marketing
Kursen lär studenterna vad de bör spåra, mäta och analysera för att de ska kunna optimera en kampanj och få den bästa genomslagskraften för pengarna.

MarTech & Automation
Denna kurs lär studenter hur de använder olika plattformar och programvaror för att bättre förstå sin tänkta kund, hantera deras information, optimera den planerade marknadsföringen och göra sitt jobb mer effektivt.

Diploma till Bachelor Degree

Studenter som slutfört en Diploma of Business på The Left Bank School har möjlighet att fortsätta sin utbildning inom Business och Digital Marketing på Torrens University. Detta möjliggörs genom ett samarbete mellan The Left Bank School och Torrens University.

Läs om datum och priser här.