paus i solen på University of Queensland

Industrial Engineering & Management

Studera Industrial Engineering & Management utomlands

Industriell ekonomi (Industrial Engineering & Management) är en utbildning som sammanför det tekniska problemlösandet hos ingenjörer med det organisatoriska, administrativa och företagsplanering hos en ekonom. Fler och fler inser vikten av att ha personer som förstår hela den tekniska processen i ledande positioner i företaget. Genom en examen i Industriell Ekonomi (Industrial Engineering & Management) får du inte bara utveckla ditt tekniska intresse utan det kombineras också med studier inom business, law och management. Detta för att du ska få en unik överblick av den fullständiga processen från att en produkt skapas till att den är klar för försäljning.

Study Abroad 1-2 terminer utomlands

Det är inte så vanligt att svenska studenter läser hela sin utbildning i Industriell Ekonomi utomlands. Däremot hjälper Blueberry väldigt många Industriell Ekonomi-studenter varje år som vill studera 1-2 terminer utomlands med fristående kurser som tillgodoräknas till utbildningen i Sverige. Detta kallas för Study Abroad.

Hur väljer du kurser?

Det som skiljer sig för dig som läser till civilingenjör gentemot många andra program är att du kan åka utomlands antingen i trean eller fyran och i vissa fall även både i trean och fyran. Oavsett när du åker kommer du hitta relevanta kurser. Däremot kan det skilja sig vilka kurser du tar. beroende på när du åker. Speciellt om du vill åka under år fyra så blir kursvalen beroende av vilken inriktning du har på din Masterprofil i Sverige.

Tips på universitet

Det finns många skolor utomlands som erbjuder relevanta kurser för dig som studerar inom Industriell Ekonomi. Nedan tipsar vi om några av de mest populära utifrån olika inriktningar.

Industriell ekonomisk, finansiell eller maskinteknisk inriktning

För dig med Management inriktning

Väljer du en management-inriktning så kan du även välja rena Businesskolor som Regent’s University i London och International College of Management Sydney. Andra större humaniora universitetet fungerar också väldigt bra, exempelvis Bond University i Gold Coast i Australien eller University of Auckland i Nya Zeeland.

För dig med datainriktning och matematisk inriktning

Om du istället väljer en data-inriktning är det de tekniska universiteten ovan som passar bäst.

För dig som väljer en matematisk inriktning finns många bra kurser på ovanstående skolor men också på Ivy League-universitetet Columbia University i New York eller sportgalna Michigan State University.

College & Universitet

Industrial Engineering & Management - Blueberrys utbud av skolor