Tandläkare visar bilder för patient

Tandläkarutbildning utomlands

Studera till tandläkare utomlands – Blueberry  tandläkarstudier inom EU

I Sverige har vi brist på tandläkare och det är svårt att komma in på det begränsade antalet utbildningsplatser som finns. Många väljer därför att studera en tandläkarutbildning utomlands inom EU. Om du har utbildat dig till tandläkare i ett annat EU-land godkänner Socialstyrelsen din legitimation och du kan börja arbeta i Sverige direkt efter avslutad utbildning. För detaljerad information se Socialstyrelsens hemsida. Utbildning till tandläkare är 5 – 6 år.

PreMed – tar dig in på medicinutbildningar

Läs om Blueberrys PreMed här

Få gratis hjälp inför din tandläkarutbildning genom Blueberry – Vi har lång erfarenhet och stor kunskap om tandläkarutbildning utomlands

Vi som arbetar på Blueberry har lång erfarenhet av att jobba med olika medicinska universitet. Vi samlar nu ett antal universitet som vi noga valt ut att presentera i vår specialavdelning Blueberry medicinstudier inom EU. Vi har främst tittat på följande kriterier:

  • Högt rankade utbildningar med engagerade lärare och generellt casebaserad undervisning och problemlösning.
  • Stor vikt läggs vid många timmars värdefull praktik under utbildningen.
  • Undervisningskostnad. Här kan du välja mellan lite dyrare tandläkarutbildning utomlands i Spanien och billigare alternativ för dina tandläkarstudier i Östeuropa.
  • Bra mix av studenter från flera andra länder, t ex Tyskland, Israel, Norge och Finland.

Vanliga frågor och svar – Tandläkarutbildning utomlands

Hur ska jag gå till väga för att utbilda mig till tandläkare utomlands?

Första steget är att jämföra olika tandläkarutbildningar och universitet utomlands för att hitta ett bra val för dig baserat på dina preferenser om utbildning och studiestad. Boka gärna in en gratis studierådgivning med Blueberrys tandläkarexpert så hjälper vi till att hitta rätt val för dig. Om du sedan väljer att ansöka hjälper vi dig steg för steg genom processen, helt kostnadsfritt.

Vad innehåller en Tandläkarutbildning utomlands?

En tandläkarutbildning utomlands består av både teoretiska och praktiska delar. Under de inledande terminerna fokuserar utbildningen på allmänna medicinska studier som anatomi, biologi, fysiologi, samt kliniska studier. Senare i utbildningen blir fokus alltmer praktiskt inriktat, och de teoretiska kunskaperna används för att du ska kunna utföra tandvårdsbehandlingar på riktiga patienter. I alla tandläkarutbildningar på de universitet vi arbetar med ingår praktik och du får många timmars praktisk erfarenhet av yrket under din utbildning så att du blir väl förberedd för arbetslivet.

Är innehållet i en tandläkarutbildning utomlands samma som i Sverige?

Generellt sett är innehållet i en tandläkarutbildning utomlands ganska liknande det i Sverige, men det finns vissa skillnader mellan olika länder och universitet.

Allmänt kan man säga att tandläkarutbildningar har ett brett fokus på medicinsk och biologisk vetenskaplig kunskap samt praktisk erfarenhet och träning. De teoretiska och praktiska delarna av utbildningen inkluderar ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, patologi, parodontologi, protetik, käkkirurgi och barn- och ungdomstandvård. Däremot kan det finnas skillnader i det specifika innehållet i en tandläkarutbildning utomlands, och i vilken ordning vissa ämnen undervisas.

Vad krävs (betyg/poäng) för att kunna studera till tandläkare utomlands?

Kraven för att kunna studera till tandläkare utomlands varierar beroende på universitet och land. Generellt sett krävs det att du har en högskoleförberedande gymnasieexamen samt att du uppfyller kraven genom ett antagningsprov eller betyg, beroende på universitet. De specifika betygskraven för att komma in på en tandläkarutbildning utomlands varierar också, men vanligtvis krävs höga betyg i naturvetenskapliga ämnen som biologi, kemi och fysik.

Vad händer efter utlandsstudierna?

När du slutfört en tandläkarutbildning utomlands inom EU får du en tandläkarexamen som gäller i Sverige. Efter avslutad utbildning kan du söka om att få din legitimation godkänd via Socialstyrelsen och sedan kan du börja arbeta. I ditt utbildningsland har du behörighet att börja arbeta direkt efter godkänd examen, och du kan även välja att arbeta i ett EU/EES-land efter dina studier.

Efter en tid som praktiserande tandläkare kan du välja att specialisera dig inom olika områden inom yrket. Det finns totalt nio olika specialiseringar, som exempelvis sjukhustandvård, tandreglering eller barntandvård, där du kan fördjupa dina kunskaper och skaffa dig en mer specifik kompetens. Du kan också välja att arbeta som lärare eller forskare inom tandläkaryrket och på så sätt bidra till utvecklingen av forskningen inom området.

Vad kostar det att studera en tandläkarutbildning utomlands?

Generellt ligger kostnaden per år på €11.000 – €15.000 om du studerar i Östeuropa. Blueberry samarbetar även med Universidad Europea i Spanien, som erbjuder tandläkarutbildning på engelska. Där ligger kostnaden på ca €21.000 per år.

Hur ser boendealternativen ut när jag studerar en tandläkarutbildning utomlands?

Beroende på vilket universitet du ansöker till finns det olika boendealternativ. Det vanligaste och oftast billigaste alternativet är att du bor i lägenhet med andra studenter. Dessutom erbjuder många universitet boende på campusområdet.

Blueberry hjälper dig utan kostnad att komma in på tandläkarutbildning utomlands

All vår rådgivning är personlig och vi hjälper dig genom alla steg från första kontakten med oss tills att du är på plats och kan påbörja dina tandläkarstudier. Som alltid på Blueberry är vår service och rådgivning helt kostnadsfri eftersom vi arbetar på uppdrag av de universitet vi samarbetar med. Vi hjälper dig med följande inför din tandläkarutbildning utomlands:

  • Vi jämför olika universitet och tandläkarutbildningar så du lättare kan ta ställning till vad som passar dig bäst.
  • Hjälper dig med antagningsbedömning och förberedelse inför eventuellt antagningsprov för din tandläkarutbildning utomlands.
  • Hjälper dig med de dokument som ska skickas till universitetet. Steg för steg vägleder vi dig genom processen inför din tandläkarutbildning utomlands.
  • Budgethjälp. Vi hjälper dig hålla koll på utgifterna även för boende och andra kostnader.
  • Ger dig chans att få kontakt med andra sökande och studenter som redan läser utomlands.

 

Blueberry Tandläkarstudier inom EU – det är vi som hjälper dig inför dina tandläkarstudier

    Victoria profilbild      Alexia

Kontakta oss!

alexia@blueberry.nu
08-121 566 53

 

College & Universitet

Tandläkarutbildning utomlands - Blueberrys utbud av skolor