surfing i australien

Försäkring för utlandsstudier

Försäkring för utlandsstudier

Blueberry rekommenderar Goudas försäkring Studera Utomlands för dig som ska läsa på college eller universitet utomlands. Denna försäkring för utlandsstudier är speciellt framtagen för dig som studerar utomlands en längre tid och ger dig ett fullgott skydd under din utlandsvistelse. Till Goudas reseförsäkring får du låna pengar ifrån CSN. Observera att försäkringen måste tecknas och vara betald innan du lämnar Sverige.

FAQ – Försäkring för utlandsstudier

Vi får ofta frågor gällande försäkring och vi har samlat ihop vanliga frågor som vi ofta får gällande försäkring för utlandsstudier nedan.

Vad är fördelarna med att teckna Goudas försäkring för utlandsstudier via Blueberry?

Tecknar du försäkringen via oss på Blueberry får du 5% i rabatt på hela försäkringsbeloppet. Dessutom får du ett fullgott skydd under hela din utlandsvistelse. Läs mer och teckna försäkringen här!

Obs! För att rabatten ska gälla måste du teckna den via länken i PDF-filen ovan.

Måste jag ha en försäkring när jag studerar utomlands?

Vi rekommenderar alltid att du har en heltäckande försäkring när du studerar utomlands. I många länder (till exempel Australien, USA och England) är det dessutom ett krav att du har en försäkring.

I Australien måste du alla internationella studenter teckna försäkringen OSHC (Overseas Health Cover). Enda undantaget är om du inskriven på ett svenskt universitet och du ha möjlighet att få försäkring genom Kammarkollegiet istället. Observera att du endast kan få försäkring från Kammarkollegiet om du är inskriven vid ett svenskt universitet under din studietid utomlands. Du måste också alltid få godkännande från ditt svenska universitet att de ordnar och betalar Kammarkollegiets försäkring för dig.

I England måste internationella studenter betala Immigration Health Surcharge som ger tillgång till offentlig sjukvård genom National Health Services (NHS)

OSHC och Immigration Health Surscharge täcker för sjukvård så det är bra att även att teckna en mer heltäckande försäkring. Vi rekommenderar Goudas Studera Utomlands är speciellt framtagen för dig som studerar utomlands  och ger dig ett fullgott skydd vid utlandsstudier. Läs mer om försäkringen här.

Varför är det viktigt att teckna en försäkring för utlandsstudier innan avresa?

Det är viktigt att du tecknar en försäkring för utlandsstudier som gör det möjligt att få till exempel läkarvård eller hemtransport om olyckan skulle vara framme, utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Försäkringen måste tecknas och vara betalad innan du lämnar Sverige för att den ska gälla. Det säkerställer att du är skyddad från och med första dagen du reser.

Jämför gärna Goudas försäkring för utlandsstudier med andra alternativ – det är viktigt att försäkringen du tecknar innehåller ett skydd för alla viktiga delar som utbildningsavgifter och de fritidsaktiviteter du har tänkt ägna dig åt. Därefter kan du jämföra pris för försäkringar, självrisker och den hjälp du får om något händer under dina utlandsstudier.

Brukar utländska universitet kräva försäkringsintyg?

Ja, det är vanligt att utländska universitet kräver försäkringsintyg. Om du tecknar Goudas försäkring för utlandsstudier kan du kontakta Gouda efter du betalat försäkringen och få ett intyg på engelska som du kan skicka in till din skola.

Vem kan köpa Goudas försäkring för utlandsstudier?

Du som ska studera utomlands och är folkbokförd i Norden kan köpa Goudas försäkring för utlandsstudier. Om du ska studera på ett utländskt universitet på distans kan du inte köpa denna försäkring.

Vilka tjänster erbjuder Goudas alarmcentral?

Goudas alarmcentral har öppet dygnet runt, om du blir skadad eller sjuk och behöver vägledning eller vård får du hjälp direkt. Alarmcentralen kan även ge vägledning i medicinska frågor, hänvisa till din närmaste vårdgivare, ställa ut betalningsgarantier och ordna med hemtransport om så behövs. Genom Goudas försäkring har du alltid läkare, sjuksköterskor och krispsykologer tillgängliga så att du kan känna dig trygg under dina utlandsstudier. Du kan även få hjälp av svensktalande läkare via videokonsultation eller chatt under din utlandsvistelse med Goudas försäkring.

Hur länge kan jag teckna försäkringen för utlandsstudier?

Försäkringen kan tecknas för max 12 månader i taget. Efter denna period kan du förlänga försäkringen med ytterligare max 12 månader i taget.

Startdatumet på försäkringen kan vara tidigast 14 dagar innan ditt program utomlands startar. Ifall du reser tidigare än så behöver du kontakta Gouda och lägga till en reseförsäkring för dessa extra dagar. Slutdatumet på försäkringen måste infalla senast 14 dagar efter avslutade studier. Ska du stanna kvar längre så gäller samma sak som ovan, det vill säga att du behöver lägga till en extra reseförsäkring för dessa dagar.

Får jag ta med min medicin utomlands?

För en del mediciner behöver du ett läkarintyg för att få ta med dem på dina studier eller för att kunna få medicinen på plats i det nya landet. Ett sådant intyg kan du få via läkarintyg.se där Blueberrys studenter även får 15% rabatt på baskostnaden.

Tips till försäkringsinnehavare

  • Om du har någon latent sjukdom bör du skaffa läkarintyg innan avfärd på att det är ok att resa.
  • Spara kvitton på inköp av prylar under resan och studietiden. Spara alla kvitton vid läkarbesök och dylikt.
  • Skicka alltid in originalhandlingar vid försäkringsfall.
  • Ring alltid och rådgör med försäkringsbolaget vid planerad sjukvård (även om du bara går till doktorn på grund av halsont).
  • Beställ sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan om du inte redan har ett sådant och ska resa inom EU.
  • Fotografera din packning innan du åker.
  • Teckna och betala eventuell förlängning av försäkringen innan den gamla har gått ut.
  • Skriv ett mail till din egen mail dit du skickar viktiga telefonnummer etc.