Blueberries

Integritetspolicy Blueberry College & Universitet

Integritetspolicy Blueberry College & Universitet

Blueberry College & Universitet skyddar din personliga integritet. I denna policy kallas Blueberry College & Universitet, orgnr: 556632-3316 för Blueberry och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kunden.

Blueberry ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost eller direkt på någon av våra föredrag, seminarier, mässor eller liknande.

Du når oss på följande sätt

Post: Blueberry College & Universitet, Karlavägen 100A, 115 26 Stockholm
Telefon: 08-408 88 499; E-post: info@blueberry.nu; hemsida: www.blueberry.nu

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy gäller för de kunder som besöker vår hemsida, prenumererar på våra nyhetsbrev och som väljer att använda våra tjänster för att studera på de utländska universitet som vi representerar.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att vi på Blueberry ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

I och med att du väljer att ansöka till ett av de college, universitet eller specialskolor som vi representerar så ger du ditt samtycke till att vi för över de personuppgifter vi samlar in av dig till det/den college/universitet/specialskola som du söker till.

Som personuppgiftsansvarig har Blueberry ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

Internt hanterar vi dina personuppgifter i vår kunddatabas. Detta system är till för att kunna leverera de tjänster du efterfrågar från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster.

Blueberry agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Säkerhet

Blueberry skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till Blueberrys kunddatabas som hanterar personuppgifter. Anställda på Blueberry ska följa Blueberrys interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används Cookies

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse på vår webbplats som möjligt använder Blueberry cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på våra webbplatser och för att ge oss möjlighet att förbättra våra webbplats. Cookies används även för att mäta trafik och statistik på vår webbplats samt remarketing. Informationen som samlas in via cookies är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Blueberry.

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Du kan välja att inte automatiskt ta emot cookies från oss i din webbläsares inställningar.

Direktmarknadsföring

Blueberry använder nyhetsbrev eller mailutskick för att ge dig som vill studera utomlands information om nya universitet, erbjudanden om stipendier från våra nuvarande universitetspartners, ändringar i omvärlden som kan vara relevanta för dig som ändringar hos CSN, visumregler, betygsregler mm. Vi informerar också om studieberättelser från tidigare studenter som vill dela med sig av sina upplevelser. Blueberry bjuder också in till informationsträffar där ibland även representanter från utländska universitet deltar.

När du har skickat in en fråga eller ansökan till oss kommer vi att mejla nyhetsbrev och annan information som kan vara av intresse för dig. Om du inte längre vill ta emot detta så kan du enkelt avregistrera dig genom en länk i varje mejl.

Överföring av information

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Ändringar av Integrationspolicyn

Uppdateringar och förändringar i denna integrationspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

  •    Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar nedan. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  •    Du har rätt att en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  •    Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  •    Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

  •    Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
  •    Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  •    Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
  •    Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Blueberry kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  •    Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Förteckning: Blueberrys behandling av personuppgifter

PersonuppgiftsbehandlingSyftet med behandlingenKategorier av personuppgifterKategorier av registreradeRättslig grundLagringstid
Ansökning till ett/en av våra college/universitet/specialskolaHjälpa till med ansökanAnsökningsuppgifter, passkopia,KunderAvtalKurstart + 5 år
Översättning av betygÖversättningGymnasiebetygKunderAvtalKursstart + 6 månader
FörsäkringstjänsterOrdna försäkringKontaktuppgifterKunderAvtalFörsäkringstid + 2 år
Besök på hemsidanAnalys och uppföljningCookieHemsidebesökareIntresseavvägningMax 2 år
Anmälan gratistjänster, t.ex. infomöte, mässor, öppet husInformera om utbildning utomlandsKontaktuppgifterKunder – Potentiella kunderAvtal/Samtycke3 år efter senaste kontakt
Mail/Tfn med frågor om utbildningarUnderlag för återkontaktKund- och kontaktuppgifterKunder

Potentiella kunder

Avtal + IntresseavvägningKursstart + 5 år

3 år efter senaste kontakt

NyhetsbrevInformera om utbildning utomlandsKontaktuppgifterKunder – Potentiella kunderSamtycke3 år efter senaste kontakt
Kontakt via sociala mediaUnderlag för återkontaktKontaktuppgifterPotentiella kunderAvtal + Intresseavvägning3 år efter senaste kontakt
ArbetssökandeUtvärdera och välja person att rekryteraKontaktuppgifter CVArbetssökandeIntresseavvägning SamtyckeUnder rekryteringsprocessen + 6 mån om samtycke
LeverantörsreskontraKöpa vara/tjänstFaktureringsuppgifterLeverantörerAvtal, Rättslig förpliktelse7 år
Back-up av lagrad dataSäkerställa tillgång av data vid olyckaAlla kategorier av personuppgifterKunder – Potentiella kunderIntresseavvägning12 månader