Stetoskop-Läkare

FAQ – PreMed-kurser

FAQ Studera Blueberrys PreMed-kurs

Frågor och svar om Blueberrys PreMed-kurser som förbereder dig som vill studera medicin utomlands.

Hur ser upplägget för PreMed ut?

Blueberrys PreMed-kurser ger dig möjligheten att välja en hybrid undervisning med inspelade föreläsningar kombinerat med support från lärare i ett gemensamt forum där frågor kan ställas. Det går lika bra att välja kurser som du läser på egen hand utan handledare. Läs mer om de olika PreMed-kurserna här.

Var sker undervisningen för PerMed?

PreMed-kurserna är helt online. Blueberry använder den väletablerade plattformen Learnster, som vi har lång erfarenhet av och som prisats av såväl våra föreläsare som våra studenter. Learnster är mycket användarvänligt och är utformad för att skapa och hålla kvar engagemang. Via Learnster kommer du få massor med information, frågor att öva på och annat som kommer underlätta inför antagningsprovet. Videolektionerna för PreMed kursen är inspelade i HD, så att du får en så verklighetstrogen upplevelse som möjligt.

Vad behöver jag för att läsa PreMed?

För att kunna ansöka till PreMed behöver du ha en godkänd gymnasieexamen med allmän högskolebehörighet. Du bör också ha läst kemi och biologi tidigare, alternativt naturkunskap 1 och 2. Kursen ges online, så därför behöver du också ha tillgång till en dator och internet.

Vilken kurslitteratur används i Blueberrys PreMed-kurser?

Simon, E. et al. (2019). Campbell Essential Biology with Physiology, Global Edition. London: Pearson Education.Bokomslag för kurslitteratur för premed studenter

Campbell Essential Biology with Physiology – Biologin som lärs ut i den här boken är mycket relevant inför ditt antagningsprov . Den lär dig som student att se på världen med hjälp av ett vetenskapligt tankesätt. Författarna utrustar dig till att kunna relatera begrepp från studierna och tillämpa verklig data.

Timberlake, K. C. (2016). Basic Chemistry, Global Edition [e-book]. 6th ed. London: Pearson Education.

Bokomslag för kurslitteraturen Basic Chemistry för Premed

Basic Chemistry – fungerar som en mycket bra bas för dig som ska ta antagningsprov inför medicinstudier. Boken introducerar dig som student till de väsentliga vetenskapliga och matematiska begrepp inom allmän kemi. Med ett enkelt språk och ett måttligt tempo är texten lätt att följa för både nybörjare inom ämnet såväl som för studenter som behöver fräscha upp sitt minne inom ämnet.

Vad händer om jag inte klarar antagningsprovet?

Om du mot all förmodan inte klarar antagningsprovet så får du läsa vår PreMed-kurs en gång till, utan kostnad.

Vilka skolor kan jag söka till efter kursen för att studera till läkare utomlands?

Efter Blueberrys PreMed-kurs är du väl förbered för att skriva antagningsprov för att söka läkarstudier utomlands. Följande skolor har antagningsprov:

Följande skolor söker du på dina betyg: