Studera International Studies utomlands på blueberry.nu

International Studies

Studera International Studies utomlands

International Studies är ett brett ämnesområde som handlar om att förstå och bli expert på politiska, kulturella och sociala skillnader i världen. I till exempel Australien beskrivs ofta International Studies som nutida och historisk förståelse av globala samhällen, kulturer, språk och regeringsformer samt de komplexa relationerna som skapar den värld vi lever i. Du kan inrikta dig på flera olika specialiseringar, bland annat Internationella Relationer och språkstudier.

Oavsett om du vill studera en hel kandidat- eller masterexamen eller läsa 1-2 terminer med fristående kurser så kan vi hjälpa dig att hitta rätt universitet utomlands. På många skolor heter utbildningarna just International Studies eller International Affairs och sedan kan man välja inriktningar såsom Internationella Relations eller Language Studies.

College & Universitet

International Studies - Blueberrys utbud av skolor