våra ansökningsvillkor för utlandsstudier

Ansökningsprocessen & ansökningsvillkor

Ansökningsprocessen & ansökningsvillkor för Blueberry College & Universitet

Hur funkar ansökningsprocessen?

Vi på Blueberry hjälper dig helt kostnadsfritt att hitta rätt college och universitet. Vi svarar på alla frågor, ger viktig information och hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan till skolan. Det kostar inte någonting extra att söka via oss och dessutom kan vi ibland ge dig förmånliga villkor i form av lägre ansökningsavgift och uppdelade betalningar till ditt college eller universitet.

Du skickar först in en ansökan till Blueberry som fungerar som en bekräftelse på att du vill att vi hjälper dig att formellt ansöka till det valda colleget eller universitetet. Den här ansökan till Blueberry är dock inte bindande och innebär ingen kostnad.

När vi har fått in din ansökan kontaktar vi dig med mer information om vad vi behöver från dig för att vi ska ansöka till skolan åt dig. Du slipper alltså att ansöka till skolan själv. Typiskt sett är det här bland annat gymnasiebetyg på engelska och kopia av ditt pass.

Är det så att du ska tillgodoräkna kurser i Sverige måste du alltid stämma av med din institution i Sverige att du får tillgodoräkna kurserna när du kommer hem.

När vi har allt vi behöver så skickar vi in den formella ansökan till ditt college eller universitet. Det kan sen ta några veckor innan vi får svar om du har blivit antagen eller inte. Har du blivit antagen får du ett så kallat ”Confirmation of Enrolment” från skolan som du behöver bekräfta.

Betalning och kostnader

När du bekräftat din plats på skolan så görs betalningen sen terminsvis direkt till skolan. Undantaget är Lorenzo de’ Medici i Italien där du betalar direkt till oss enligt dagsaktuell valutakurs.

Precis som när du läser på högskolor och universitet i Sverige så tillkommer kostnader för kurslitteratur och material på plats. Kostnaden varierar en hel del mellan olika skolor, utbildningar och kurser. Oftast kan du låna eller köpa begagnad litteratur för att hålla nere kostnaderna.

CSN och finansiering

Nästan alla våra högre utbildningar som är 13 veckor eller längre ger rätt till studiemedel från CSN. Vi hjälper dig att ta fram de CSN-underlag du behöver från skolan när du har blivit antagen. Observera att Blueberry College & Universitet aldrig kan garantera att du beviljas studiemedel eller vilka belopp du får ut. Vi reserverar oss för ändringar hos CSN som kan påverka våra kalkyler. Det är ditt eget ansvar att se till att du har tillräckligt med pengar för att finansiera din utbildning och ditt uppehälle. Läs allt om CSN här.

Försäkring

Vi rekommenderar starkt att du ska ha en ordentlig försäkring under dina utlandsstudier. Sjukvård, olyckor eller avbrutna studier kan annars bli mycket kostsamma. Många skolor kräver att du ska kunna visa upp en giltig försäkring i samband med inskrivningen. Vi erbjuder en försäkring utan självrisk som är speciellt framtagen för dig som studerar utomlands en längre tid. Läs allt om försäkring här.

Visum

Det är ditt ansvar att skaffa det visum som eventuellt krävs för dina utlandsstudier. Vi förser dig med det visumunderlag du behöver från skolan samt information om hur visumansökan går till. Efter att du har fått dina visumunderlag från oss är det respektive lands ambassad/konsulat du ska vända dig till om du har problem med visumansökan. Vi fritar oss från ansvar för regeländringar, merkostnader, väntetider och andra eventuella problem i samband med visumansökan. Ansök så snart du kan för att slippa stress med visumprocessen.

Ansökningshandlingar

Vi ber dig att alltid sända oss vidimerade eller stämplade kopior på viktiga dokument. Genom att godkänna våra villkor godkänner du också att alla ansökningshandlingar (betyg etc) som du skickar till oss är äkta. Att skicka förfalskade ansökningshandlingar är ett brott som anmäls till polis eller andra myndigheter. Inga bekräftelseavgifter eller andra inbetalda kostnader kommer att återbetalas om du avbokar/inte blir antagen på grund av förfalskade ansökningshandlingar.

Villkor för avbokning, uppskjutande av studier och återbetalning

Det är respektive skolas villkor som gäller för återbetalning och avgifter vid exempelvis avbokning och uppskjutande av studier och det är viktigt att du tar del av skolans villkor i samband med att du gör din ansökan. Vi försöker dock alltid hjälpa dig om det skulle uppstå några problem. Det är viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt i sådana fall. Om du väntar minskar chanserna att kunna få tillbaka några pengar. Om du fullföljer dina studier på en skola så brukar du aldrig ha rätt till återbetalning oavsett om du var nöjd med utbildningen eller inte.

Ansvar

Blueberry College & Universitet representerar skolorna i Sverige. Det är dock skolorna som har det fullständiga ansvaret för kursplaner, utbildning samt beviljande och handläggningstid av din ansökan. Vi reserverar oss för ändringar i terminsdatum, antagningskrav och upplägg för utbildningen som skolorna kan göra utanför vår kontroll.

Om du ska tillgodoräkna dina kurser vid en institution i Sverige eller i ett annat land ansvarar du själv för att stämma av med din institution att det går bra och vilka kurser du kan ta.

Du ansvarar själv för att boka ditt boende när du studerar på college eller universitet. En del college och universitet erbjuder boende på campus, i residens och/eller i lägenhet. Vi på Blueberry College & Universitet förmedlar endast tips om boende, vi hjälper dig inte med att göra själva bokningen eller garanterar kvalitén. Var medveten om att boendestandarden utomlands oftast är lägre än i Sverige så ha inte för höga förväntningar på ditt studentboende. Ta upp eventuella boendeproblem med de ansvariga på plats.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra uppgifter på vår hemsida eller i våra trycksaker. Vi fritar oss från ansvar för skada som drabbar studenten på grund av katastrof, strejk eller andra händelser. Blueberry College & Universitet kan inte hållas ansvarigt för kostnader för flyg och boende som studenten har betalat på egen hand. Vänta alltid med att boka sådant till du fått bekräftelse på att du blivit antagen på din kurs och har tillräckliga medel för att finansiera den. Vi rekommenderar att du även inväntar att ditt visum har beviljats.

Frågor och problem

Innan avresan hanterar vanligtvis vi på Blueberry College & Universitet alla dina frågor angående utbildningen. När du väl är på plats i studielandet ska du i första hand vända dig till personalen på skolan/boendet. Vi på Blueberry College & Universitet finns dock alltid till hands och försöker hjälpa dig i den mån vi kan. Men det är viktigt att du själv sätter dig in i de regler som gäller för den skola du studerar på.

I och med att du skickar in din ansökan till Blueberry tillåter du oss att personligen kontakta dig i syfte att förmedla information och vägleda dig i ansökningsprocessen som tredje part mellan dig och skolan, både via mail och telefon. Du tillåter oss också att kontakta dig om vi saknar uppgifter eller om vi behöver informera dig om ändringar i vår organisation eller våra partners institutioner.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att ta del av vår integritetspolicy. Den hittar du här.