Så funkar CSN för utlandsstudier

Så funkar CSN när du studerar utomlands

Sverige har tillsammans med Norge världens mest förmånliga finansiering för studenter som vill plugga utomlands. Du får låna så pass mycket av CSN att det många gånger täcker hela eller stora delar av kursavgifterna utomlands (beroende på skola, utbildning och längd på utbildningen). Dessutom är räntan så låg på CSN-lånet att det ofta kallas ”världens bästa lån”. Det betyder att summan du betalar tillbaka varje månad till CSN när studierna är avklarade är väldigt förmånlig. Ungefär 6-12 månader efter studierna är avklarade brukar man börja betala tillbaka till CSN.

Hur mycket får du av CSN varje månad utomlands?

När du studerar utomlands på college & universitet får du CSN-lån och bidrag som täcker dina levnadskostnader, precis som hemma i Sverige. Totalt brukar du få ca 12 716 kr i månaden vilket räcker för de allra flesta studenterna. Av den summan är 3164 kr bidrag från CSN som du inte behöver betala tillbaka (2018).

Vissa studenter väljer att spara ihop pengar innan studierna eller jobba extra för att kunna resa mer eller bo lite dyrare. Inom EU och i flera andra länder (exempelvis Australien) får man jobba halvtid, ca 20 timmar i veckan på ett studentvisum. Kolla alltid med oss på Blueberry vad som gäller för landet du vill studera i.

Du får också låna av CSN till kursavgifter

För att betala kursavgifterna utomlands får du låna ytterligare pengar av CSN. Du får låna upp till 349 440 kr av CSN till kursavgifter.

För studier påbörjade efter 1 juli 2018 baseras beloppet du kan låna per termin på hur många veckor du studerar varje termin. För heltidsstudier på eftergymnasial nivå kan du låna 2912 kr per vecka till din kursavgift. Studerar du t.ex. heltid 17 veckor under en termin kommer du att få ut ca 49 504 kr för din kursavgift den terminen. Detta innebär alltså att du kanske inte kan låna till hela kursavgiften.

Har du däremot studerat med studiemedel innan 1 juli 2018 har du möjlighet att ta del av de gamla reglerna CSN haft för utbetalning av studielån för kursavgift. Detta kan du göra på eftergymnasial nivå till och med 2023. Enligt de gamla reglerna har du möjlighet att låna ett större belopp varje termin, dock aldrig större än den faktiska kostnaden för din kursavgift, eller det totala maxbeloppet på 349 440 kr.

Du kan läsa mer om detta här.

*Vänligen observera att vissa utbildningar och kurser är inte berättigade till studiemedel och Blueberry kan aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel för det program eller kurs du sökt. Beslut om vilka program och kurser som är berättigade till studiemedel kan komma att ändras efter prövningar av CSN, så för den absolut senaste informationen hänvisar vi till CSN.

Så funkar CSN-lån och bidrag för utlandsstudier 2017

Läs CSN:s regler i PDF