Så funkar CSN för utlandsstudier

Så funkar CSN när du studerar utomlands

Sverige har tillsammans med Norge världens mest förmånliga finansieringssystem för studenter som vill plugga utomlands. Du får låna så pass mycket av CSN att det många gånger täcker hela eller stora delar av kursavgiften utomlands (beroende på skola, utbildning och längd på utbildningen). Dessutom är räntan så låg på CSN-lånet att det ofta kallas ”världens bästa lån”. Det betyder att summan du betalar tillbaka varje månad till CSN när studierna är avklarade är väldigt förmånlig. Ungefär 6 till 12 månader efter studierna är avklarade brukar man börja betala tillbaka till CSN. Skulle du fortsätta studierna i Sverige efter att du studerat utomlands så är det först när studierna i Sverige är avklarade som du kommer behöva börja betala tillbaka på ditt lån.

Se gärna filmen nedan för att få en bättre förståelse för hur lån och bidrag från CSN för utlandsstudier fungerar.

Kan jag låna från CSN till levnadskostnader för utlandsstudier?

När du studerar utomlands på college & universitet får du CSN-lån och bidrag som täcker dina levnadskostnader, precis som hemma i Sverige. Totalt får du 16 020 kr i månaden vilket oftast är tillräckligt för boende och levnadskostnader. Av den summan är 3988 kr bidrag från CSN som du inte behöver betala tillbaka. Beloppen gäller för studier under 2024.

Vissa studenter väljer att spara ihop pengar innan utlandsstudierna eller jobba extra för att kunna resa mer eller bo lite dyrare. Inom EU och i flera andra länder (exempelvis Australien) får man jobba halvtid, 20 timmar i veckan på ett studentvisum. Kolla alltid med oss på Blueberry vad som gäller för landet du vill studera i.

Kan jag låna från CSN till kursavgiften för utlandsstudier? 

För att betala kursavgifterna utomlands får du låna ytterligare pengar av CSN.

Beloppet du kan låna per termin beror på hur många veckor du studerar varje termin. För heltidsstudier på eftergymnasial nivå kan du låna 3667 kr per vecka till din kursavgift. Studerar du exempelvis heltid 17 veckor under en termin kommer du att få ut cirka 62 000 kr för din kursavgift den terminen. Detta innebär alltså att du kanske inte kan låna till hela kursavgiften, totalt sett får du låna upp till 440 064 kr av CSN till kursavgifter.

Kan jag låna från CSN till resor och försäkring?

Du har möjlighet att låna pengar från CSN för att täcka utgifter för resor till och från din studieort utomlands. Maxbeloppet per halvår som du kan låna är 5730 kr för studier inom EU/EES och i Storbritannien, och 17 190 kr för studier i resterande länder.

När det gäller försäkring finns möjlighet att ta lån genom CSN för att täcka kostnaderna för din försäkring när du studerar utomlands. Inom EU/EES är maxbeloppet 229 kr per vecka, i USA är maxbeloppet 464 kr per vecka och i övriga världen ligger maxbeloppet på 309 kr per vecka.

Mer information om exakt studiemedelsbelopp och merkostnadslån genom CSN.

Räkna ut hur mycket du kan låna från CSN

Ifall du på ett smidigt sätt vill räkna ut hur mycket du totalt kan låna baserat på det land du ska studera i så kan du göra det på CSN:s hemsida här.

Vänligen observera att vissa utbildningar och kurser är inte berättigade till studiemedel och Blueberry kan aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel för det program eller kurs du sökt. Beslut om vilka program och kurser som är berättigade till studiemedel kan komma att ändras efter prövningar av CSN, så för den absolut senaste informationen hänvisar vi till CSN.

Så funkar CSN-lån och bidrag för utlandsstudier 2024

Läs mer om beloppen här
Studera på Santa Monica College

FAQ – CSN för utlandsstudier 

Hur funkar processen att söka CSN för utlandsstudier?

För att kunna söka CSN behöver du först vara antagen till en skola utomlands. Ifall du söker via Blueberry kommer du att få en CSN-guide tillsammans med antagningsbeskedet där du ser hur du ska fylla i ansökan på www.csn.se. Du väljer själv om du vill ansöka om fullt lån och bidrag på alla punkter, eller om du endast vill söka lån för vissa delar som exempelvis kursavgiften.

Vad är och hur lämnar jag en studieförsäkran för CSN?

För att CSN ska kunna betala ut pengar till dig efter att din ansökan om lån och bidrag blivit godkänd behöver du lämna en så kallad studieförsäkran hos CSN. Där intygar du att du fortfarande planerar att påbörja studierna och kommer att använda pengarna till det. Studieförsäkran lämnas helt elektroniskt via mina sidor hos CSN. Läs mer om studieförsäkran här.

Klarar jag mig enbart på CSN när jag studerar utomlands?

Kursavgiften varierar väldigt mycket från universitet till universitet men i vissa fall går det att täcka hela skolans kursavgift med ett lån från CSN, speciellt om du läser ett kortare program eller endast ett par kurser. När det gäller levnadskostnader så kan detta också variera mycket beroende på vilket land och vilken stad du studerar i. Om du bosätter dig i en storstad är levnadskostnaderna generellt sett högre jämfört med i mindre städer.

Vi upplever att de flesta studenter som åker via oss kan täcka boende, mat och andra nödvändiga kostnader med det de får från CSN varje månad. Många studenter har även med sig egensparade pengar till aktiviteter, nöjen och utflykter. Hur mycket du bör ha sparat beror dels på hur kostnaderna ser ut i det land där du ska studera, samt vilken levnadsstandard du är van vid.

Vad händer med mitt CSN-lån om jag hoppar av studierna?

När du studerar med studiemedel från CSN är det viktigt att du fullföljer de studier som du fått pengar för, det gäller oavsett om du studerar i Sverige eller i ett annat land. Avbryter du mitt i en termin så kan du bli återbetalningsskyldig för pengar som du fått till både kursavgiften och levnadskostnaderna. Det är därför viktigt att du så snart som möjligt meddelar CSN om du planerar att hoppa av utbildningen för att de inte ska fortsätta betala ut pengar som du inte har rätt till. Läs mer om återkrav från CSN:s hemsida här.

Kan jag söka CSN för språkresor?

Ja, du kan söka bidrag och lån från CSN för studier på en språkskola. För att vara berättigad till studiemedel för en språkkurs behöver följande kriterier vara uppfyllda:

  • Kursens längd måste vara minst 3 veckor om du studerar inom EU och 13 veckor för studier utanför EU. För språkstudier på ett universitet gäller samma regler.
  • För studier utanför EU behöver du studera på heltid. Det innebär ofta mellan 15-20 timmar/vecka. Inom EU kan du studera på halvtid och få studiemedel.
  • Om du studerar utanför EU ska ditt studiespråk ha officiell status i det land där du planerar att studera. Inom EU kan du studera vilket språk som helst.
  • Ett kunskapsprov ska ingå i din utbildning.
  • Du behöver ha ett intyg från skolan som bekräftar att du är anmäld för kursen. Detta får du av oss i samband med att vi skickat in din ansökan till skolan. Därefter får du även information om hur du ansöker om studiemedel. Det första steget är att boka din språkresa så hjälper vi dig vidare, kostnadsfritt hela vägen.

Om du är 19 år det året du ska studera språkresan har CSN andra regler och då kan du istället studera språk som en universitetskurs om du vill finansiera studierna med CSN. Om du är 18 år, 20 år eller någon annan ålder kan du få CSN för alla språkkurser som uppfyller kraven för CSN.

Observera att CSN kan förändra sina regler och att Blueberry kan inte kan hållas ansvariga för beslut om beviljande eller nekande av studiemedel. Om du är osäker på din rätt till studiemedel, rekommenderar vi att du kontaktar CSN direkt samt ansöker om studiemedel i god tid.

När behöver jag börja återbetala CSN?

Återbetalningen av ditt studiestöd till CSN börjar tidigast sex månader efter att du har avslutat dina studier, och detta sker alltid i samband med det nya året. Du kommer att få ett meddelande från CSN som innehåller en plan för återbetalning samt betalningsinformation när det blir dags att påbörja återbetalningen, vilket inträffar i samband med årsskiftet. Läs mer om hur det fungerar att betala tillbaka studielån här.

Vad blir min årliga återbetalningssumma till CSN?

Ditt årliga återbetalningsbelopp bestäms bland annat av följande faktorer: lånebeloppet du har tagit, den aktuella räntesatsen (för 2023 är räntan 0,59 procent) och längden på återbetalningsperioden för ditt lån. 

För en uppskattning av din årliga återbetalningssumma kan du använda CSN:s beräkningsverktyg här. 

Har du övriga funderingar?

Kanske undrar du vilka skolor vi har där du kan finansiera hela din terminsavgift med CSN? Det kan vi ge dig svar på och mycket mer, boka in ett samtal för studierådgivning nedan.

Boka in gratis studierådgivning här