Så funkar CSN för utlandsstudier

Så funkar CSN när du studerar utomlands

Sverige har tillsammans med Norge världens mest förmånliga finansieringssystem för studenter som vill plugga utomlands. Du får låna så pass mycket av CSN att det många gånger täcker hela eller stora delar av kursavgifterna utomlands (beroende på skola, utbildning och längd på utbildningen). Dessutom är räntan så låg på CSN-lånet att det ofta kallas ”världens bästa lån”. Det betyder att summan du betalar tillbaka varje månad till CSN när studierna är avklarade är väldigt förmånlig. Ungefär 6 till 12 månader efter studierna är avklarade brukar man börja betala tillbaka till CSN.

Se gärna filmen nedan för att få en bättre förståelse för hur lån och bidrag från CSN fungerar.

CSN för utlandsstudier och Covid-19

Här kan du läsa mer om CSN för utlandsstudier och Covid-19.

CSN-lån och bidrag för utlandsstudier

När du studerar utomlands på college & universitet får du CSN-lån och bidrag som täcker dina levnadskostnader, precis som hemma i Sverige. Totalt får du 13 500 kr i månaden vilket oftast är tillräckligt för boende och levnadskostnader. Av den summan är 3360 kr bidrag från CSN som du inte behöver betala tillbaka (2022).

Vissa studenter väljer att spara ihop pengar innan studierna eller jobba extra för att kunna resa mer eller bo lite dyrare. Inom EU och i flera andra länder (exempelvis Australien) får man jobba halvtid, 20 timmar i veckan på ett studentvisum. Kolla alltid med oss på Blueberry vad som gäller för landet du vill studera i.

CSN-lån till kursavgifter

För att betala kursavgifterna utomlands får du låna ytterligare pengar av CSN.

För studier påbörjade efter 1 juli 2018 baseras beloppet du kan låna per termin på hur många veckor du studerar varje termin. För heltidsstudier på eftergymnasial nivå kan du låna 3091 kr per vecka till din kursavgift. Studerar du exempelvis heltid 17 veckor under en termin kommer du att få ut cirka 52 547 kr för din kursavgift den terminen. Detta innebär alltså att du kanske inte kan låna till hela kursavgiften, totalt sett får du låna upp till 370 944 kr av CSN till kursavgifter.

Har du däremot studerat med studiemedel innan 1 juli 2018 har du möjlighet att ta del av de gamla reglerna CSN haft för utbetalning av studielån för kursavgift. Detta kan du göra på eftergymnasial nivå till och med 2023. Enligt de gamla reglerna har du möjlighet att låna ett större belopp varje termin, dock aldrig större än den faktiska kostnaden för din kursavgift, eller det totala maxbeloppet på 370 944 kr.

Du kan läsa mer om detta här.

Låna från CSN till resor och försäkring

Du har möjlighet att låna pengar från CSN för att täcka utgifter för resor till och från din studieort utomlands. Maxbeloppet per halvår som du kan låna är 4830 kr för studier inom EU/EES och i Storbritannien, och 14 490 kr för studier i resterande länder. 

När det gäller försäkring finns möjlighet att ta lån genom CSN för att täcka kostnaderna för din försäkring när du studerar utomlands. Inom EU/EES är maxbeloppet 193 kr per vecka, i USA är maxbeloppet 391 kr per vecka och i övriga världen ligger maxbeloppet på 260 kr per vecka.

Mer information om exakt studiemedelsbelopp och merkostnadslån genom CSN.

*Vänligen observera att vissa utbildningar och kurser är inte berättigade till studiemedel och Blueberry kan aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel för det program eller kurs du sökt. Beslut om vilka program och kurser som är berättigade till studiemedel kan komma att ändras efter prövningar av CSN, så för den absolut senaste informationen hänvisar vi till CSN.

Så funkar CSN-lån och bidrag för utlandsstudier 2022

Läs mer om beloppen här
Studera på Santa Monica College