Så funkar CSN för utlandsstudier

Så funkar CSN när du studerar utomlands

Sverige har tillsammans med Norge världens mest förmånliga finansieringssystem för studenter som vill plugga utomlands. Du får låna så pass mycket av CSN att det många gånger täcker hela eller stora delar av kursavgifterna utomlands (beroende på skola, utbildning och längd på utbildningen). Dessutom är räntan så låg på CSN-lånet att det ofta kallas ”världens bästa lån”. Det betyder att summan du betalar tillbaka varje månad till CSN när studierna är avklarade är väldigt förmånlig. Ungefär 6 till 12 månader efter studierna är avklarade brukar man börja betala tillbaka till CSN.

Se gärna filmen nedan för att få en bättre förståelse för hur lån och bidrag från CSN fungerar.

CSN-lån och bidrag för utlandsstudier

När du studerar utomlands på college & universitet får du CSN-lån och bidrag som täcker dina levnadskostnader, precis som hemma i Sverige. Totalt får du 14 676 kr i månaden vilket oftast är tillräckligt för boende och levnadskostnader. Av den summan är 3652 kr bidrag från CSN som du inte behöver betala tillbaka. Beloppen gäller för studier under 2023. 

Vissa studenter väljer att spara ihop pengar innan studierna eller jobba extra för att kunna resa mer eller bo lite dyrare. Inom EU och i flera andra länder (exempelvis Australien) får man jobba halvtid, 20 timmar i veckan på ett studentvisum. Kolla alltid med oss på Blueberry vad som gäller för landet du vill studera i.

CSN-lån till kursavgifter

För att betala kursavgifterna utomlands får du låna ytterligare pengar av CSN.

För studier påbörjade efter 1 juli 2018 baseras beloppet du kan låna per termin på hur många veckor du studerar varje termin. För heltidsstudier på eftergymnasial nivå kan du låna 3360 kr per vecka till din kursavgift. Studerar du exempelvis heltid 17 veckor under en termin kommer du att få ut cirka 57 000 kr för din kursavgift den terminen. Detta innebär alltså att du kanske inte kan låna till hela kursavgiften, totalt sett får du låna upp till 403 200 kr av CSN till kursavgifter.

Låna från CSN till resor och försäkring

Du har möjlighet att låna pengar från CSN för att täcka utgifter för resor till och från din studieort utomlands. Maxbeloppet per halvår som du kan låna är 5250 kr för studier inom EU/EES och i Storbritannien, och 15 750 kr för studier i resterande länder. 

När det gäller försäkring finns möjlighet att ta lån genom CSN för att täcka kostnaderna för din försäkring när du studerar utomlands. Inom EU/EES är maxbeloppet 210 kr per vecka, i USA är maxbeloppet 425 kr per vecka och i övriga världen ligger maxbeloppet på 283 kr per vecka.

Mer information om exakt studiemedelsbelopp och merkostnadslån genom CSN.

Räkna ut hur mycket du kan låna

Ifall du på ett smidigt sätt vill räkna ut hur mycket du totalt kan låna baserat på det land du ska studera i så kan du göra det på CSN:s hemsida här.

Vänligen observera att vissa utbildningar och kurser är inte berättigade till studiemedel och Blueberry kan aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel för det program eller kurs du sökt. Beslut om vilka program och kurser som är berättigade till studiemedel kan komma att ändras efter prövningar av CSN, så för den absolut senaste informationen hänvisar vi till CSN.

Så funkar CSN-lån och bidrag för utlandsstudier 2023

Läs mer om beloppen här
Studera på Santa Monica College