Skolsystemet i Australien på blueberry.nu

Australiens skolsystem

Skolsystemet i Australien

I Australien finns drygt 40 universitet som de flesta är statliga men det finns även privata. Universiteten är ofta stora och erbjuder ett stort kursutbud. Förutom universiteten finns även mindre skolor som ofta är lite mer nischade och fokuserar på ett visst ämnesområde.

Läsåret i Australien

I Australien består läsåret oftast av två terminer precis som i Sverige. Vanligtvis börjar vårterminen i februari och höstterminen i juli med ett längre sommarlov i december och januari. De flesta program kan du påbörja såväl i februari som juli. På vissa skoloar har man tre terminer per läsår, så kallade Trimesters.

Poäng och betyg

Det finns inget centraliserat system för poäng och betyg i Australien utan skolorna har olika system. På universitet läser man alla terminens kurser parallellt och man har ofta flera olika uppgifter i varje kurs som är värd en viss procent av ditt slutbetyg. Vad man har för typ av uppgifter varierar beroende på vad man studerar men det kan till exempel vara uppsatser presentationer och tentor.

Olika typer av utbildningar

Det finns flera olika typer av utbildningar och examen i Australien och de kan variera i både längd och nivå på studierna. Nedan kan du läsa om några av de vanligaste.

Bachelor’s degree

En Bachelor’s degree från Australien motsvarar vanligen en svensk kandidatexamen. En Bachelor’s Degree i Australien är vanligtvis tre år lång men det finns också möjlighet att läsa mer intensivt och avklara en Bachelor på bara två år, t.ex. på Bond University.

Master’s degree

När man har avslutat en kandidatexamen kan man välja att studera kurser på mer avancerad nivå. Detta är utbildningar som kan leda till en Master’s degree och som motsvarar en svensk magister- eller masterexamen. Dessa utbildningar är oftast på ett till två år i Australien.

Study Abroad

Study Abroad innebär att man läser fristående kurser på ett universitet under en eller två terminer. Det kan man göra både på Bachelor och Master nivå. På vissa universitet måste man vara inskriven på ett universitet i Sverige och göra en utlandstermin, men det finns även många alternativ om man kommer direkt från gymnasiet.

Vocational Education Training

VET utbildningar är mer praktiska och kan jämföras med yrkeshögskolan i Sverige. Det är lite kortare utbildningar som brukar vara från 6 månader upp till två år. Ofta är både skolorna och klasserna lite mindre och man blandar teori med praktiska element. TAFE Queensland är ett exempel på en skola som erbjuder VET utbildningar. I många fall kan man tillgodoräkna studier på TAFE om man sedan väljer att läsa vidare på universitet i Australien.