Skolsystemet i Australien på blueberry.nu

Australiens skolsystem

Universitetssystemet i Australien

Australien har i likhet med Sverige cirka 40 statliga universitet och högskolor. Det finns också ett antal riktigt bra privata college.  JMC Academy, Academy of Information Technology och Billy Blue College of Design är exempel på privata college som finns i flera städer, Sydney, Melbourne och Brisbane. En Bachelor’s Degree i Australien tar vanligtvis tre år men det finns också möjlighet att läsa mer intensivt och ta en Bachelor på bara två år, t.ex. på APM College of Business & Communication.

Många svenska studenter tar en termin i Australien och räknar in den i sin svenska universitetsexamen. På de flesta universitet och college kan du också testa på och läsa valfria kurser under en till två terminer (ett så kallat Study Abroad-program).

Vill du läsa en kortare yrkesinriktad utbildning samarbetar Blueberry med ett antal TAFE-skolor i Australien, som till exempel TAFE Queensland. TAFE står för ”Technical And Further Education” och är Australiens motsvarighet till svenska KY/YH-utbildningar. En stor skillnad i Australien är dock att du ofta kan tillgodoräkna dina studier på TAFE om du sedan väljer att läsa vidare på universitet.

Olika typer av examen, längd på utbildningen och nivå

Det finns flera olika typer av examen i Australien och de kan variera i både längd och nivå på studierna. Typiskt sett ser det ut som nedan men du kan som sagt också ofta studera Study Abroad 1-2 terminer med fristående kurser.

Diploma

1 – 2 år på undergraduate-nivå.

Advanced Diploma

1,5 – 2 år på undergraduate-nivå.

Bachelor´s Degree

3 år på undergraduate-nivå

Graduate Certificate

1 termin på graduate-nivå

Graduate Diploma

2 terminer på graduate-nivå

Master’s Degree

1 – 2 år på graduate-nivå

Läsåret i Australien

I Australien består läsåret oftast av två terminer precis som i Sverige och du läser oftast 4 kurser (24 credits) parallellt varje termin. Typiskt sett börjar vårterminen i februari och höstterminen i juli med ett längre sommarlov i december och januari. De flesta program kan du påbörja såväl i februari som juli.

Men även tre terminer (så kallade Trimesters) finns på ett antal skolor för dig som vill studera snabbare.

Stipendium

Till flera av Blueberrys partnerskolor kan du söka stipendium. Du hittar information under respektive universitet och college.