Medicine, dentistry & veterinary

Studera till Medical Doctor, Doctor of Dentistry eller Veterinary Doctor utomlands

Fascineras du av den mänskliga kroppen? Vill du arbeta med att hjälpa människor och djur att bli friska och välmående? Då kan kurser och program inom medicin – läkarstudier, tandläkare eller veterinärstudier passa dig.

Vi har nu skapat en ny sektion på Blueberry som omfattar Blueberry Läkarstudier inom EU, Blueberry Tandläkarstudier inom EU och Blueberry Veterinärstudier inom EU.

Till höger kan du läsa mer om de olika ämnesområdena.

Tips på universitet för medicinstudier

College & Universitet

Medicine, dentistry & veterinary - Blueberrys utbud av skolor