Innan avresa till
USA

Nu är det snart dags för avfärd…

Vi vet att det är mycket tankar och funderingar som rör sig i huvudet innan man väl är på plats i USA. Det känns spännande, kul och utmanande på en och samma gång. Som en hjälp på vägen har du därför här en guide med tips och idéer. Vi hoppas att denna ska inspirera dig och samtidigt reda ut en del frågetecken!

Utbildningssystemet i USA

College eller universitet?

I USA finns det tre olika typer av läroverk som man kan bedriva högskolestudier på:

Community College
Efter två år (Associate’s degree) på ett community college kan du söka dig vidare till ett amerikanskt universitet och läsa de sista två åren av en fyraårig Bachelor’s degree. Din utbildning rankas då lika högt som om du hade läst alla fyra åren på universitetet och du får hela din examen från det universitet som du avslutar studierna på. Fördelen med community colleges är att de är betydligt billigare än universiteten och det är lättare att bli antagen. Här ges också studenterna mer stöd och hjälp med studierna. De community colleges som vi arbetar med är Santa Monica College, Santa Barbara City College, Edmonds College och Foothill & De Anza College.

OBS! Du som planerar att göra en transfer efter två år på community college bör redan under första terminen kontakta skolans transfer office och be om hjälp. Det är viktigt att du får alla kurser som behövs för att göra en transfer, de kan också hjälpa dig att ta fram förslag på universitet som passar dina önskemål.

College
Colleges i USA ger utbildningar på eftergymnasial nivå och har vanligtvis färre antal studenter än universitet. Det finns olika typer av college:

  • Universitet som kallas college: Det finns en del skolor som heter college trots att de uppfyller alla kraven för universitet. I det här sammanhanget brukar exempelvis Dartmouth College och MIT nämnas.
  • Fristående college: I USA finns det också fristående college som bara fokuserar på ett ämnesområde. Dessa skolor ger precis som universiteten fyraåriga utbildningar som leder till en Bachelor’s degree. Ett exempel på en sådan skola är Berkeley College som är ett Business College.

Universitet
Här studerar ett stort antal studenter, de största universiteten i USA har upp till 70 000 studenter. Här bedrivs även forskning inom flera olika områden. Exempel på universitet som Blueberry samarbetar med är California State University Long Beach, Michigan State University och Columbia University. En Bachelor’s degree är på fyra år och du kan även fortsätta studierna på masternivå efteråt om du skulle vilja.

Utbildningstyper 

Study Abroad
Att läsa fristående kurser under en eller två terminer passar både dig som kommer direkt från gymnasiet eller som redan studerar på universitet och vill tillgodoräkna kurser i en svensk examen. Du väljer mellan 12-15 units (4-5 kurser) per termin och det går bra att blanda mellan olika ämnesområden.

Ifall du studerar på ett universitet i Sverige och vill tillgodoräkna kurser när du kommer hem är det viktigt att du tar kontakt med din studievägledare och dubbelkollar så att de kurser du planerar att läsa i USA går att räkna in i din svenska examen. Universitetet i USA kan eventuellt be dig visa upp kursbeskrivningar för de kurser du redan läst i Sverige om kurserna du valt kräver vissa förkunskaper, du måste då kunna visa att du uppfyller dessa krav.

Certificate, Associate’s degree eller Bachelor’s degree
Har du sökt till ett Certificate, en Associate’s degree eller en Bachelor’s degree har du redan angett vilken major (huvudämne) du önskar. Inför varje termin väljer du kurser som ingår i programmet för att så småningom kunna få ut en examen. Boka gärna in ett möte med en studievägledare om du är osäker på vilka kurser som krävs så hjälper de dig. Det fungerar alltså inte som i Sverige att du automatiskt blir inskriven på de kurser som ingår i programmet, i USA har du mer ansvar som student att planerar dina studier.

I Sverige är en kandidatexamen normalt sett tre år men i USA läser du istället motsvarigheten, Bachelor’s degree, på fyra år. Cirka ett år av dessa består av kurser inom general education (allmänna kurser) och resten består av kurser inom din valda major. Även du som läser en Associate’s degree har cirka ett år med general education. Väljer man istället att läsa ett certifikat så är det enbart kurser inom sin valda major, därav blir den utbildningen kortare.

Praktiska tips

Körkort

Om du planerar att köra bil i USA bör du beställa ett internationellt körkort innan du åker, detta är kopplat till ditt svenska körkort som också måste vara giltigt under hela vistelsen. Läs mer om internationellt körkort och beställ det här.

Bankkonto

Det brukar vara smidigare att betala exempelvis hyra om man har ett amerikanskt bankkonto och på de flesta banker är det gratis att öppna ett konto om man är internationell student. Exempel på banker du kan vända dig till är Chase och Bank of America, detta gör du först när du är på plats i USA. Observera att pengar från CSN endast kan betalas ut till svenska bankkonton så du behöver själv flytta över pengarna varje månad om du vill ha dem på ditt amerikanska kort.

Pass

Ifall du tappar bort ditt pass när du är i USA så kan du vända dig till den svenska ambassaden i Washington D.C. Kontaktuppgifter hittar du här.

Mobiltelefon

Det finns flera olika mobiloperatörer i USA och det kan vara bra att jämföra priser och avtal innan man bestämmer sig. Två av de största operatörerna är AT&T och T-Mobile. Ifall du planerar att använda din svenska mobiltelefon så bör du dubbelkolla att den inte är operatörslåst när du lämnar Sverige, i så fall blir det svårt att få det amerikanska simkortet att fungera.

Kurslitteratur

Du bör vänta med att köpa kurslitteratur tills du är på plats i USA eftersom listan med kurslitteratur kan ändras och uppdateras ända fram till kursstart. De flesta college och universitet har en bokhandel där man kan köpa begagnade böcker till ett lägre pris, du kan även kolla på exempelvis Amazon.

CSN

Dubbelkolla så att du läser så många units/credits som du tagit CSN för. Om du fått pengar för 15 men sen bara väljer att läsa 12 riskerar du att bli återbetalningsskyldig när du kommer tillbaka till Sverige. Du behöver även lämna en så kallad studieförsäkran till CSN för att de ska betala ut pengarna, detta gör du genom att logga in på mina sidor, trycka på ”lämna studieförsäkran” och skriva under med BankID.

Vaccinationer

I vissa delstater är det obligatoriskt för internationella studenter att vara vaccinerade mot en del sjukdomar. Ifall det finns krav på ditt college eller universitet så har du redan fått veta det tillsammans med antagningsbeskedet. Utöver de obligatoriska vaccinen kan det vara bra att se över de rekommenderade resevaccinen som finns för USA. Kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsklinik om du är osäker på vad som rekommenderas.

OBS! Från och med november 2021 är det krav på att man är vaccinerad mot COVID-19 för att få resa in i USA.

Försäkring

Ifall du inte redan tecknat en försäkring från Sverige så är det hög tid att göra det nu. Även om du redan har en sjukvårdsförsäkring via ditt amerikanska universitet är det rekommenderat att du har en mer heltäckande försäkring från Sverige också för att få ett fullgott skydd. Försäkringen genom Gouda är specialanpassad för studier utomlands och täcker bland annat sjukvård, hemtransport, ansvarsskydd, rättsskydd, kristerapi och återbetalning av utbildningskostnader om du tvingas avbryta studierna. Läs mer om hur du tecknar den här.

In- och utresa USA

Vid varje in- och utresa måste du kunna visa upp ditt pass med studentvisum i samt I-20. Ditt I-20 är ett bevis på att du är inskriven på ett amerikanskt college eller universitet, detta ska signeras av skolan innan du åker hem till Sverige på exempelvis sommarlov eller om du ska på en semesterresa utanför USA.

Dubbelkolla rådande reserestriktioner på grund av COVID-19 innan avresa till USA då dessa kan ändras snabbt. Läs mer här.

 

Stort lycka till med studierna i USA önskar vi på Blueberry College & Universitet!