BIMM Institute och Spotify har inlett partnerskap

Partnerskapet mellan BIMM Institute och Spotify syftar till att öka mångfalden inom musikutbildning och den kreativa sektorn. Detta exklusiva partnerskap kommer att gälla samtliga BIMM institut och kommer att omfatta:

  • Fullt finansierade examensstipendier
  • Masterclass event
  • Mentorsmöjligheter med Spotify chefer
  • Utbildningsresurser som skapats av Spotify och delas direkt med studenter som en del av deras studier

Stipendierna för mångfald och inkludering kommer att vara tillgängliga för läsåret 2022/2023 för sökande från underrepresenterade grupper. 

Mer information om partnerskapet kan du läsa om på BIMM Institute’s hemsida.

Intresserad av att veta mer om musikstudier på skolan? – Läs mer om BIMM här.

 

 

Carmen Wiech

Marknadspraktikant