Nu kan du studera på Les Roches i Marbella eller i Schweiz, skolan är högt rankad inom Business och Hospitality!

Les Roches är ett välkommet tillskott i vårt utbud och skolan har campus i Marbella och Schweiz. Les Roches är en världskänd skola och erbjuder utbildningar inom hospitality. Skolan har stort fokus på dina karriärsmöjligheter efter avslutad utbildning och alla utbildningar innehåller betald praktik. Läs mer om skolan nedan!


Rebecca Gustafsson

Marketing Coordinator