Stipendium för utlandsstudier, drömmar, usa, examen, studera utomlands, ansök blueberry.nu

Räkna ut ditt snittbetyg (GPA)

Räkna ut ditt svenska betyg till GPA

Vad är GPA?

När du söker till ett college eller universitet utomlands efterfrågas ibland ditt GPA (Grade Point Average). GPA är vad vi i Sverige brukar kalla för snittbetyg och innebär medelvärdet av dina betyg från ett gymnasium eller ett universitet. Även om vi i Sverige räknar lite annorlunda jämfört med skolorna utomlands så kan du räkna ut ditt snittbetyg och få fram ett GPA motsvarande det i exempelvis USA.

Räkna ut ditt GPA online

Det smidigaste är att använda en digital omvandlare som exempelvis denna från Scholaro för att räkna ut ditt snittbetyg. Välj “Sweden” under Country och “ECTS” under Grading Scale för att få fram rätt poängvärde om du har betygsskalan A-F på ditt slutbetyg.

Räkna ut ditt GPA själv

Som max kan du ha ett GPA på 4.0 och de svenska betygen är värda följande poäng:

  • A = 4.0
  • B = 3.5
  • C = 3.0
  • D = 2.5
  • E = 2.0
  • F = 0.0

Lägg ihop alla betyg/poäng så att du får ett totalt poängvärde, därefter delar du ditt totala poängvärde med dina totala gymnasiepoäng. Ett slutbetyg omfattar vanligtvis 2500 gymnasiepoäng men du kan se hur många poäng du läst på ditt betygsdokument.

Vilket GPA som krävs för att bli antagen?

Vilket GPA som krävs för att bli antagen är väldigt olika från skola till skola, när du skickar din ansökan till Blueberry blir du även ombedd att skicka en kopia på dina betyg. Då har vi möjlighet att stämma av och se hur chanserna för en antagning ser ut på det college eller universitet som du önskar studera på. Vi har god erfarenhet av antagningskraven för de skolor vi arbetar med och kan med stor sannolikhet avgöra baserat på dina betyg om du har chans att bli antagen till en viss skola eller om du även bör kika på andra studiealternativ.