Risfält i Bali

Datum & Priser

Datum och priser för Warmardewa University 

Datum för terminer 2024/2025 

Hösten 2024: 27 augusti – 14 december 2024 

Våren 2025: 25 mars – 13 juli 2025 

Hösten 2025: 26 augusti – 14 december 2025 

Studieavgift 

Studieavgift 2 290 EUR / termin 

Registreringsavgift 

75 EUR. 

Om du deltar i Warmadewa International Program har du möjlighet att lägga till kurser från Warmadewa University’s Academy Program för en extra avgift på 149 EUR per kurs. Du får poäng från dessa kurser på samma sätt som från WIP-programmet. 

Övriga avgifter: 

Visum
Visa Index C9 kostar cirka 6 miljoner IDR (cirka 368,50 euro). 

Försäkring
Du måste ha en giltig olycksfalls- och sjukförsäkring under hela utlandsstudietiden. Universitetet kan begära en kopia av försäkringsintyget i början av terminen. 

Studiebidrag och lån 

Utbildningarna vid Warmadewa University är berättigade till studiestöd från CSN. Du kan låna till både studieavgifter och levnadsomkostnader, men Blueberry kan aldrig garantera att du blir beviljad studiebidrag.  

Läs mer om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.