Nya zeelands skolsystem på blueberry.nu

Nya Zeelands skolsystem

Nya Zeeland skolsystem

Nya Zealand har 8 statliga universitet och 16 statliga college (Polytechnics and Institutes). Därutöver kan du ta en studera på ett antal privata college.

Läsåret på Nya Zeeland

Ett läsår på Nya Zeeland har två terminer. Läsåret brukar följa kalenderåret där första terminen börjar i februari och den andra terminen i juli och i många fall går det att börja en utbildning på båda terminerna. Mellan december och februari har de ett längre sommarlov.

Olika typer av utbildningar

Bachelor’s Degree

En Bachelor’s degree på Nya Zeeland motsvarar en svensk kandidatexamen och är som regel tre år lång. Man kan antingen få en Bachelor of Arts (BA) eller Bachelor of Science (BSc).

Master’s Degree

Har man studerat en kandidatexamen kan man studera på mer avancerad nivå. En Master på Nya Zeeland motsvarar en magister- eller masterexamen i Sverige och är som regel ett till två år.

Study Abroad

Study Abroad innebär att man studera fristående kurser i en eller två terminer. Det är vanligt att göra som sin utlandstermin om man studerar på högskola eller universitet i Sverige, men ibland går det även bra att studera Study Abroad när man kommer direkt från gymnasiet.

Polytechnics

Polytechnics är statliga skolor som erbjuder mer yrkesinriktad utbildning. Ofta är utbildningen mer praktisk och i mindre klasser och de flesta utbildningarna är Diplomutbildningar på 1-2 år. Om du sedan önskar går det oftast att läsa vidare på universitet eller college på Nya Zeeland och tillgodoräkna dig de flesta kurserna.