Så funkar engelskatestet IELTS

Allt du behöver veta om engelskatestet IELTS

IELTS (International English Language Testing System) är tillsammans med TOEFL det främsta testet som används som antagningskrav på universitet i engelsktalande länder. Det finns över 400 ackrediterade testcenter i 120 länder och resultatet gäller i två år. Om du ska studera eller arbeta i ett engelsktalande land kan det vara bra att visa upp en IELTS-examen. IELTS är accepterat av de flesta universitet i Storbritannien, USA, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Det är också erkänt av många myndigheter och arbetsgivare.

Hela testet tar cirka 3 timmar. Du testas på dina kunskaper i engelska på delområdena Speaking, Writing, Listening och Reading. Du gör alla delar av examen och får sedan ett testresultat för hela testet. Vilken poäng som krävs för att bli antagen på ett universitet varierar, men det brukar ligga på runt 6.5.

Academic eller General

Speaking och Listening är samma för alla som gör testet, men Reading och Writing finns i två varianter: Academic och General. Om du behöver IELTS för att söka in på universitet eller högskola, eller för att söka kvalificerat arbete är det den akademiska varianten som gäller. Den generella inriktningen är inte lika bred och är främst till för de som ska läsa på gymnasienivå eller vill flytta till ett engelsktalande land.

Betygsystem

För varje delområde blir du betygsatt på en skala 1 till 9. Medelresultatet på de olika modulerna räknas sedan samman och ger ett totalresultat som är ett snitt mellan 1 och 9. Resultatet kommer i form av en Test Report Form som skickas ut två veckor efter avslutat test. Så här ser betygsskalan ut:

  • 9: Expert User
  • 8: Very Good User
  • 7: Good User
  • 6: Competent User
  • 5: Modest User
  • 4: Limited User
  • 3: Extremely Limited User
  • 2: Intermittent User
  • 1: Non User
  • 0: Did not attempt the test

Registrering och kostnad för IELTS

Vem som helst som inte har engelska som modersmål kan göra ett IELTS-test. Du gör testet på ett ackrediterat testcenter som finns över hela världen: I Sverige kan man ta IELTS på Folkuniversitetet i Stockholm, Göteborg och Malmö, eller Polhemskolan i Lund. Du kan anmäla dig här. Testet kostar 3375 SEK.

IELTS Indicator är en version av IELTS som man kan ta online. Notera dock att detta test inte accepteras av alla skolor, så kontrollera alltid med din handläggare på Blueberry innan du bokar ett test. 

Examensdatum för IELTS

IELTS ges 1-3 gånger per månad, beroende på efterfrågan. Du hittar testcenter och testdatum på IELTS officiella hemsida.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är ofta bra att gå en förberedande IELTS-kurs innan du gör testet så att du vet vad som förväntas av dig. Hitta mer information om det här och mycket annat på den officiella hemsidan för IELTS. Du kan även göra övningstest på alla moment (Speaking, Writing, Listening, Reading) gratis online, till exempel på hemsidan för British Council eller på IELTS hemsida.