Så funkar engelskatestet TOEFL

Så funkar engelskatestet TOEFL

Om du vill läsa på universitet eller college i USA, Kanada och flera andra länder är det ibland nödvändigt att visa upp en TOEFL-examen (ofta är IELTS och Cambridge-examen också accepterade). TOEFL står för Test of English as a Foreign Language och är en examen som testar engelskakunskaperna hos dig som inte har engelska som modersmål. Testet är utvecklat i USA och utgår främst från amerikansk engelska. Du kan skriva din TOEFL-examen på testcenter i hela världen, även om den är mest utbredd i USA. På många av Blueberrys skolor behöver man inte skriva ett engelskatest om gymnasiebetyget i Engelska B / Engelska 6 är tillräckligt bra. Kolla alltid med Blueberry om du behöver något mer än dina gymnasiebetyg för att komma in på en viss skola.

Examensnivåer

TOEFL finns inte i olika nivåer, utan du gör alla delar av examen och får sedan ett testresultat (”test score”). Vilken test score som krävs för att bli antagen till olika universitet varierar, så kolla alltid det med Blueberry först om du är osäker. TOEFL-testet består typiskt sett av Structure & Written Expression, Reading Comprehension, Speaking och Listening.

Registrering och kostnad

Vem som helst som inte har engelska som modersmål kan göra ett TOEFL-test. Du gör testet på ett ackrediterat testcenter som finns i de flesta länder. Registrera dig måste du göra på egen hand. Lättast är att göra det online på www.ets.org/toefl. Du får då skapa en personlig profil och kan söka på vilka testdatum och testcenter som finns tillgängliga. Du kan också registrera dig per telefon eller post.

När du registrerar dig betalar du också testavgiften på runt 270 USD (ca 2 300 SEK).

Examensdatum

Det finns flera testdatum varje månad, men det är inte alla testcenter som har ett test varje datum.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är alltid bra att gå en förberedande TOEFL-kurs innan du gör testet så att du vet vad som förväntas av dig. Hör med Blueberry så hjälper vi dig med mer information om förberedande TOEFL-kurser.

Läs mer om TOEFL

Du hittar det mesta om TOEFL på ETS – Educational Testing Services hemsida.

TIPS! Från och med 2 april 2020 finns det möjlighet att göra TOEFL via internet. Läs mer om nyheten här!

Andra engelskatest

Cambridge-examen och IELTS är två andra språktester för att testa engelska som andraspråk.