Vy över Seattle

Så funkar engelskatestet TOEFL

Allt du behöver veta om engelskatestet TOEFL

TOEFL står för Test of English as a Foreign Language och är en examen som testar engelskakunskaperna hos dig som inte har engelska som modersmål. Om du vill läsa på universitet eller college i USA, Kanada och flera andra länder är det ibland nödvändigt att visa upp en TOEFL-examen (ofta är IELTS och Cambridge-examen också accepterade). Testet är utvecklat i USA och utgår främst från amerikansk engelska. Du kan skriva din TOEFL-examen på testcenter i hela världen.

Examensnivåer

TOEFL finns inte i olika nivåer, utan du gör alla delar av examen och får sedan ett testresultat (”test score”). Vilken test score som krävs för att bli antagen till olika universitet varierar, så kolla alltid det med Blueberry först om du är osäker. TOEFL-testet består av fyra delar, Reading, Listening, Speaking och Writing.

Registrering och kostnad

Vem som helst som inte har engelska som modersmål kan göra ett TOEFL-test. Du gör testet på ett ackrediterat testcenter som finns i de flesta länder. Registrera dig måste du göra på egen hand. Lättast är att göra det online på www.ets.org/toefl. Du får då skapa en personlig profil och kan söka på vilka testdatum och testcenter som finns tillgängliga. När du registrerar dig betalar du också testavgiften på cirka 300 USD.

TOEFL Home Edition är en version av TOEFL som man kan ta online. Notera dock att detta test inte accepteras av alla skolor, så kontrollera alltid med din handläggare på Blueberry innan du bokar ett test.

Examensdatum

Det finns flera testdatum varje månad, men det är inte alla testcenter som har ett test varje datum.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Det är alltid bra att gå en förberedande TOEFL-kurs innan du gör testet så att du vet vad som förväntas av dig. Om du är intresserad av att boka en förberedande kurs kan du läsa mer och boka här. 

Läs mer om TOEFL

Du hittar det mesta om TOEFL på ETS – Educational Testing Services.