Blueberrys stipendium för utlandsstudier

Blueberrys stipendium för utlandsstudier

Blueberry delar årligen ut minst 15 000 kr i stipendium för deltagande i något av våra studieprogram på college, universitet och språkskolor utomlands.

Ansökan ska vara Blueberry tillhanda senast den 18/4 2017 varpå stipendiaterna utses i början av maj. Stipendiesumman kan fördelas mellan en eller flera olika stipendiater.

Vem kan söka?

Alla är välkomna att söka stipendiet oavsett ekonomisk bakgrund. Du behöver inte ha ansökt till något program när du skickar in stipendieansökan, men din ambition bör vara att påbörja dina studier under det närmsta året. Du kan även få stipendiet retroaktivt för en utbildning som du redan påbörjat, men i sådana fall måste vi ha fått din ansökan innan utbildningen startade. Observera att du bara kan få stipendiet till utbildningar som finns med i Blueberrys utbud av college och universitet. Du måste söka till utbildningen genom oss för att kunna utnyttja stipendiet. Vi hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan till skolan.

Hur går ansökan till?

Skriv ett personligt brev på max 1 A4. I brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du söker vårt stipendium. Alla är välkomna att söka, vi bedömer varje ansökan separat. I brevet ska du även uppge:

  • Vilken av våra utbildningar du söker stipendiet för (land/ort, program och ungefärligt startdatum). Du kan inte få stipendiet för utbildningar som inte finns i vårt utbud.
  • Kontaktinformation (adress, mail och telefonnummer)
  • Ditt personnummer
  • Minst en referensperson som vi kan kontakta vid behov. Vi behöver namn, telefonnummer samt personens befattning.

Ansökan skickas per post till:

Blueberry College & Universitet
Grev Turegatan 35
11438 Stockholm

Märk kuvertet med ”Stipendium”.

När är sista ansökningsdag?

Vi måste ha din ansökan senast den 18/4, 2017. Ansökningar som kommer in senare beaktas när stipendiaterna för år 2018 ska utses.

När och hur delas stipendiet ut?

Stipendiaterna utses av Blueberrys personal. Beslutet kan ej överklagas. Stipendiaterna kommer att kontaktas i mitten av maj då vi även publicerar informationen på vår webbplats.

Hur utnyttjas stipendiet?

Du måste utnyttja stipendiet till den kurs du angivit i ansökan. Kursen måste ingå i Blueberrys utbud och den ska starta senast i maj året efter du fått stipendiet. Stipendiebeloppet dras av på din faktura från Blueberry. Om stipendiesumman täcker hela avgiften för kurs och eventuellt boende behöver du således inte betala någonting. Om du läser på något av våra college eller universitet där kursavgiften betalas direkt till skolan så betalar vi ut stipendiebeloppet till dig när du har startat dina studier.

Dela med dig av dina upplevelser

Som Blueberrystipendiat förväntas du dela med dig av dina upplevelser utomlands till andra som är intresserade av att resa på samma program. Det innebär att du får skriva en reseberättelse på ca en A4-sida med foton och vara referensperson för framtida studenter till samma skola.

Har du några frågor kring stipendium, kontakta oss på info@blueberry.nu.