Blueberrys ambassadör-stipendium för utlandsstudier

Vi tar nu inte längre emot ansökningar för 2018.

Vill du representera Blueberry när du studerar utomlands och samtidigt få hjälp med finansieringen av dina studier? Blueberry delar årligen ut totalt 20 000 kr i stipendium till passande ambassadörer som studerar på våra college och universitet utomlands.

Vem kan söka?

Alla är välkomna att söka ambassadör-stipendiet oavsett ekonomisk bakgrund. Du behöver inte ha ansökt till något program när du skickar in ansökan, men din ambition bör vara att påbörja dina studier under det närmsta året. Du kan även få stipendiet retroaktivt för en utbildning som du redan påbörjat, men i sådana fall måste vi ha fått din ansökan innan utbildningen startade. Observera att du bara kan få stipendiet till utbildningar som finns med i Blueberrys utbud av college och universitet. Du måste söka till utbildningen genom oss för att kunna utnyttja stipendiet. Vi hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan till skolan.

Ansökan ska vara Blueberry tillhanda senast den 18/4 2018 varpå ambassadörerna/stipendiaterna utses i början av maj. Stipendiesumman (20 000 kr) kan fördelas mellan en eller flera olika stipendiater.

Hur fungerar ambassadörskapet?

Som Blueberry-ambassadör kommer du att vara en viktig del i Blueberrys marknadsföring. Du hjälper till att stärka vår varumärkesprofil och förväntas vara en god ambassadör för Blueberry och din skola under tiden du studerar utomlands. Om du blir tilldelad vårt stipendium förväntas du genomföra följande aktiviteter under din utlandsvistelse.

  • Du kommer att aktivera/underhålla en personlig blogg om utlandsstudier där du skriver minst ett inlägg i månaden om dina upplevelser. Blueberry hjälper till att marknadsföra din blogg till våra följare och du nämner samarbetet med oss i presentationen till bloggen.
  • Du förväntas att publicera minst en bild i veckan på din personliga Instagram där du taggar Blueberry i bilden samt använder hashtaggen #blueberrystudent i texten. I din Instagram-bio vill vi att du länkar till din blogg och nämner att du bloggar för Blueberry.
  • Du förväntas att ställa upp på en studentintervju till vår hemsida där du förser oss med bilder från din utlandsvistelse.

Hur går ansökan till?

Skriv ett personligt brev på max 1 A4. I brevet berättar du om dig själv och motiverar varför du söker vårt stipendium. Alla är välkomna att söka, vi bedömer varje ansökan individuellt.

I ansökan ska du även uppge:

  • Vilken av våra utbildningar du söker stipendiet för (land/ort, program och ungefärligt startdatum). Du kan inte få stipendiet för utbildningar som inte finns i vårt utbud.
  • Kontaktinformation (adress, mail och telefonnummer)
  • Ditt instagram-konto och adress till din blogg (om du har en redan nu)
  • Ditt personnummer
  • Minst en referensperson som vi kan kontakta vid behov. Vi behöver namn, telefonnummer samt personens relation till dig.

Ansökan skickas via e-post till Blueberrys marknadsansvarig på johanna@blueberry.nu

Skriv ”Blueberry Ambassadör” i ämnesraden.

När är sista ansökningsdag?

Vi måste ha din ansökan senast den 18/4, 2018. Ansökningar som kommer in senare beaktas när ambassadörer för år 2019 ska utses.

När och hur delas stipendiet ut?

Ambassadörer/Stipendiater utses av Blueberrys personal. Beslutet kan ej överklagas. Stipendiaterna kommer att kontaktas i mitten av maj då vi även publicerar informationen på vår webbplats.

Hur utnyttjas stipendiet?

Du måste utnyttja stipendiet till den kurs du angivit i ansökan. Kursen måste ingå i Blueberrys utbud och den ska starta senast i maj året efter du fått stipendiet. 50% av stipendiebeloppet betalas ut direkt till dig när du startat dina studier och resterande 50% av beloppet betalas ut efter studierna avslutats och ambassadörsskapet fullföljts.

Har du några frågor kring stipendium, kontakta Johanna Aspeteg på johanna@blueberry.nu.