Vi får ofta frågor om möjligheterna att extrajobba vid sidan av studier när man bor i USA. För svenska, icke-amerikanska medborgare som studerar på högskolenivå i USA existerar i dagsläget en del restriktioner kring extraarbete vid sidan av studierna. I den här artikeln försöker vi svara på vanligaste frågorna som vi ofta får av studenter som ska till USA.

Arbetsvisum i USA

För att kunna arbeta obehindrat i USA krävs det att man antingen är född i i landet och därmed är amerikansk medborgare eller genom förvärv av medborgarskap, även kallat naturalisation. Du kan även jobba fritt i USA om du är permanent bosatt i landet, mer känt som Green Card-hållare. Vanligaste sättet att erhålla ett Green Card är att ha en familjemedlem som är amerikansk medborgare eller att man gifter sig med en amerikanare.

Specialist-visum H1-B

Ett tredje sätt att få arbeta i USA är med ett temporärt arbetsvisum utfärdat av amerikanska staten. Det vanligaste arbetsvisumet heter H1-B och kräver att du är högskoleutbildad. Du måste också besitta en eller flera professionella nyckelfärdigheter som din amerikanska arbetsgivare inte kan eller har svårt att hitta på den amerikanska arbetsmarknaden. Det här visumet kallas ibland för sponsor-visum eftersom din arbetsgivare i USA sponsrar ditt temporära arbetsvisum genom att betala ansökningsavgiften till myndigheterna.

Arbeta som student i USA

Som icke-amerikansk student på college eller universitet i USA reser du in i landet och vistas där under ett F1-visum, även kallat studentvisum. Studentvisumet ger dig möjlighet att arbeta på campusområdet men inte utanför. Du är där som student och förväntas kunna finansiera dina studier och uppehälle utan extra inkomst från arbete. Det är därför du behöver visa på finansieringsstöd från CSN eller en sponsor när du söker till ett amerikansk college eller universitet.

Även om en del internationella studenter väljer att arbeta svart och utan arbetstillstånd, så är det förbjudet i USA liksom i Sverige. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan bli straffade om arbete utan arbetstillstånd och taxering upptäcks. Du kan i värsta fall även förlora ditt studentvisum och möjligheten att resa in i USA i framtiden. Svartjobb betalar dessutom oftast inget vidare och är med största sannolikhet inte värt riskerna du tar.

Det finns dock som sagt undantag där extraarbete kan utföras av icke-amerikanska studenter. Här följer några av dem:

Jobba på campus

De flesta college och universitet i USA tillåter att internationella studenter får arbeta på skolområdet. Det betyder att du kan söka jobb så länge det är skolan som anställer dig och arbetet utförs på campus. På amerikanska college och universitet finns det gott om jobbmöjligheter och om man lägger manken till brukar det inte vara svårt att hitta ett kul deltidsjobb som ger lite extra fickpengar varje månad. Några exempel på ”campus-jobb” kan vara:

  • Servitör/kassör på skolcafé
  • Annonsförsäljare till skoltidningen
  • Administratör på skolans avdelningar och kontor
  • Receptionist
  • Lärarassistent
  • Elevassistent för studenter med handikapp

Regler kring arbete för internationella studenter varierar från skola till skola. En universal regel är dock att du inte får arbeta mer än 20 timmar i veckan (50%). De flesta skolor tillåter dig inte heller att arbeta under din första termin eller läsår. Vissa skolor kräver att du ska ha uppnått en viss nivå i engelska för att kunna arbeta på skolan osv. För att vara säker på vad som gäller på just din skola, kontakta skolans International Office.

Praktik i USA under din studietid

Som internationell student på ett F1 visum har du möjligheten att praktisera obetalt vid sidan av dina studier, även utanför campus. Vanligtvis ingår inte praktik i kursplanen i USA utan förväntas utföras av studenten på eget initiativ och på egen tid, dock inte mer än 20 timmar i veckan. Däremot finns det en del universitet som har internships i själva kursplanen, såsom University of California Los Angeles och University of California Irvine. Kontakta oss gärna för att ta reda på om ditt college eller universitet erbjuder praktikperioder. På skolor som inte erbjuder den möjligheten är det vanligt att studenter utför praktik på dagar då de inte har så många klasser eller på kvällar/helger.

Arbete i USA efter examen – OPT

Det finns en möjlighet att förlänga ditt studentvisum och samtidigt göra om det till ett OPT (Optional Practical Training). OPT ger dig möjligheten att stanna kvar i USA för att arbeta i 12 månader efter din examen. Arbetet ska vara relaterat till det ämnesområde du tagit examen i och du ska ha skött din vistelse i USA under F1-visumet utan några anmärkningar.

OPT kan sökas i samband med att du slutför ett akademiskt program i USA på minst 9 månader. Ett akademiskt program innefattar Certificate, Associate, Bachelor och Master’s Degree. Du kan ostast inte söka OPT-visum om du har läst fristående kurser i en termin eller ett år (Study Abroad). Under OPT finns inga begränsningar på hur mycket du kan arbeta.

Funderar du också på att studera i USA? Har du fler frågor kring studier och arbete i staterna? Tveka inte att höra av dig så hjälper vi till med alla dina frågor.

Kontakta oss

Anton Berner

Previous Marketing Manager