Utlandsstudier sätter fart på din karriär

Framtidsutsikterna efter utlandsstudier är ofta mycket lovande för dig som återvänder hem. Utbildning utomlands ger inte bara en akademisk fördel utan också en rad personliga och professionella fördelar som kan skilja ut dig på arbetsmarknaden. CSN:s rapport ”Utlandsstudier – vad händer sedan?” (2017) visar att du som har erfarenhet av utlandsstudier tenderar att vara mer eftertraktad på arbetsmarknaden och sticker ut på ditt CV. Dina chanser att få anställning är vanligtvis högre, risken för långvarig arbetslöshet är lägre och ingångslönen har visat sig vara något högre jämfört med de som inte har deltagit i utlandsstudier.

5 karriärfördelar för dig som har studerat utomlands

1. Självständighet och flexibilitet

Erfarenheten av att leva och studera i en annan kultur tränar din självständighet och flexibilitet. Genom att navigera i en ny miljö och lösa problem på egen hand förbättrar du din förmåga att hantera förändringar. Arbetsgivare värdesätter förmågan att anpassa sig till olika arbetsmiljöer och att snabbt kunna anpassa sig till nya arbetsuppgifter och krav. Din förmåga att vara öppen för nya idéer och perspektiv, som växer genom att du interagerar med olika kulturer, gör dig till en mer flexibel och kreativ person. Dessa egenskaper är värdefulla för arbetsgivare och kan hjälpa dig att sticka ut och bli framgångsrik i din karriär.

2. Språkkunskaper

Utlandsstudier medför att du lär dig ett nytt språk eller förbättrar dina befintliga språkkunskaper. Att kunna kommunicera på flera språk är en värdefull tillgång på arbetsmarknaden, särskilt inom internationella företag. Att lära sig ett nytt språk är också en utmaning som kräver tålamod, envishet och engagemang, vilket bidrar till din personliga utveckling.

3. Nätverkande och internationella kontakter

Under utlandsstudierna får du inte bara chansen att interagera med lokalbefolkningen i det land du besöker, utan även lära känna många andra internationella studenter. Detta skapar en fantastisk möjlighet att skapa värdefulla vänskaper och kontakter från olika delar av världen. Senare, när du eventuellt söker jobb i ett specifikt land, kan du ta hjälp av en tidigare kurskamrat som har kännedom om det lokala arbetsklimatet och kan erbjuda stöd och insikter.

4. Visar på motivation och initiativ

Genom att studera utomlands visar du på en drivkraft och en vilja att utmana dig själv i nya miljöer och situationer. Det kräver både motivation och initiativ att ta steget att studera i ett annat land, där du måste anpassa dig till en ny kultur och ett nytt språk. Denna erfarenhet signalerar till potentiella arbetsgivare att du är engagerad och villig att anta nya utmaningar. Att vara redo att möta utmaningar och din förmåga att anpassa dig till nya miljöer visar på flexibilitet och förmåga att prestera även under press. Arbetsgivare värderar kandidater som är självgående och har en stark motivationsnivå, vilket gör dig till en attraktiv medarbetare inom vilket område du än väljer att arbeta.

5. Kommunikationsförmåga

Kommunikationsförmåga är en avgörande färdighet i dagens globala arbetsmiljö där interaktion med människor från olika kulturer och bakgrunder är vanligt förekommande. Under dina utlandsstudier har du möjlighet att utveckla denna färdighet på ett djupgående sätt genom daglig interaktion med människor från olika delar av världen. Genom att navigera genom språkliga och kulturella skillnader lär du dig att vara lyhörd och anpassningsbar i din kommunikation. Din förbättrade kommunikationsförmåga kommer att gynna dig både personligt och professionellt. Det gör dig till en mer effektiv kommunikatör och en mer empatisk och respektfull medarbetare, vilket bidrar till en positiv och inkluderande arbetskultur.

 

Avslutningsvis, glöm inte bort att ha roligt under din tid utomlands! Livet handlar inte bara om arbete och studier. Se till att njuta av möjligheten att utforska världen. Att bara bo och leva i ett annat land är en mycket berikande och utvecklande upplevelse!

Vi hjälper dig gärna hitta rätt skola och utbildning! Kontakta oss för en kostnadsfri studierådgivning.

Ida Malmberg

Marknadspraktikant