Datum & Priser

Datum & priser för University of British Columbia Vancouver

Terminsdatum 2022

Vårtermin: 10 januari – 27 april
Hösttermin: 6 september – 22 december

Kursavgift 2022

Study Abroad (1 till 2 terminer)
Avgiften för en termin är för närvarande från 20 000 CAD (ca 150 000 SEK) per termin för 15 credits beroende på vilka kurser du läser.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på University of British Columbia Vancouver betalar du terminsvis direkt till skolan. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på University of British Columbias campus i Vancouver är berättigade till studiemedel från CSN. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.