Utbildningar

Utbildningar på Lithuanian University of Health Sciences

I samarbete med Lithuanian University of Health Sciences erbjuder Blueberry studenter möjlighet att studera till läkare, tandläkare och veterinär.

Till stor del baseras undervisningen på Problem-based learning (PBL). På samtliga utbildningar ingår även kurser i det litauiska språket, vilket förbereder dig inför de praktiska momenten när du kommer att samtala med patienter ute på kliniker/sjukhus i Litauen.

Läkare, allmän medicin – 6 år

Under det första året på läkarprogrammet studerar du teoretiska medicinska ämnen såsom anatomi, histologi och genetik medan du under det andra och tredje året får analysera verkliga kliniska situationer som immunförsvar och infektioner, neurologi och metabolism. Det du lärt dig under de första åren får du under år fyra till sex tillämpa för att lösa kliniska problem vilket till stor del kommer att utföras på universitetssjukhuset.

Utbildningen omfattar 6 års studier och leder till en M.D (Medical Doctor). Efter avklarade studier har du möjlighet att arbeta som läkare i hela Europa och därmed Sverige – för detaljer se här

Läs mer om utbildningen på skolans egna hemsida här.

Tandläkare – 5 år

Utbildningen innehåller både en pre-klinisk och en klinisk del. Under de första åren läser du de pre-kliniska ämnena såsom medicinsk etik, kemi och anatomi. De sista åren sker en stor del av utbildningen på universitetssjukhuset där du utövar kliniska ämnen såsom dentalkirurgi och patologi. Proven sker skriftligt efter varje kurs eller i form av en presentation av patientfall. Innan du får din examen måste du skriva ett examensarbete som antingen kan vara litteraturbaserat eller som en del av ett forskningsprogram.

Utbildningen leder till en Master i Dentistry/Odontology (Msc i Health Science) som motsvarar Doctor of Dental Science, DDS. Efter avklarade studier kan du ansöka om tandläkarlegitimation från socialstyrelsen om du vill arbeta i Sverige som tandläkare – för detaljer se här

Läs mer om utbildningen på skolans egna hemsida här.

Veterinär – 6 år

Veterinärstudenter börjar studera de teoretiska ämnena som cellbiologi och zoologi för att sedan under mellanåren övergå till bland annat farmaci, epidemiologi, veterinärpatologi och tillsist studera diagnostiskt avbildning, veterinärkirurgi och rättsmedicinskt veterinärmedicin. En stor del av utbildningen är praktisk inlärningen vilket sker på veterinärfakultetens djurkliniker, forskningscenter och laboratorium. LSMU har över 80 års erfarenhet av veterinärstudier och är medlemmar i flera internationella organisationer och däribland ”European Association of Establishments for Veterinary Education”.

Om du önskar att långvarigt arbeta i Sverige efter din utbildning ansöker du om svensk legitimation hos Jordbruksverket. För mer information se här

Läs mer om utbildningen på skolans egna hemsida här.

Datum & priser för programmen hittar du här.

Hej! Hör av dig till oss så svarar vi på dina frågor om utlandsstudier.

Alexia Holse, Blueberry

Påbörja din ansökan

Skicka in din ansökan till Blueberry så kontaktar vi dig så fort vi kan. Vi går sedan vidare med ansökan till skolan, självklart helt kostnadsfritt.

Påbörja din ansökan