Amerikanska skolsystemet på blueberry.nu

Amerikanska skolsystemet

Amerikanska universitetssystemet

I Sverige har vi cirka 40 universitet och högskolor. I USA får vi lägga till två nollor för att närma oss de över 4 000 universitet och college som finns där.

Skillnaden mellan “University” och “College”

De flesta colleges erbjuder endast tvååriga utbildningar. Efter två år kan du ta en så kallad Associate’s Degree. Du kan också göra en transfer till ett universitet om du vill fortsätta och efter ytterligare två år där ta en Bachelor’s Degree. Generellt sett är collegen betydligt billigare än universitet samtidigt som undervisningen sker i mindre grupper och studenterna får mer stöd. På de flesta college kan du testa på och läsa valfria kurser under en termin eller två.

Universiteten erbjuder längre utbildningar och det tar fyra år att läsa en Bachelor´s Degree. Därefter kan du ta en Master´s Degree som vanligtvis ligger på två år. Även på universiteten kan du som internationell student ofta välja att läsa enbart en till två terminer och fritt välja kurser från olika ämnesområden som Study Abroad-student.

Det är dock inte alltid så enkelt att universiteten erbjuder längre utbildningar på högre nivå. Ordet ”College” används ibland även på en viss del eller fakultet av stora universitet. Att en skola heter någonting med ”College” i sig kan alltså både innebära att det är ett fristående college och att det är en del av ett universitet.

Olika typer av examen, utbildningslängder och nivåer

Examen

Utbildningslängd

Nivå

Associate’s Degree2 årUndergraduate
Bachelor’s Degree4 årUndergraduate
Master’s DegreeOftast 2 års påbyggnad på BachelorGraduate
Study Abroad1-2 terminer med fristående kurserUndergraduate eller Graduate

 

Läsåret i USA

Läsåret är oftast på två terminer. Höstterminen börjar i augusti eller september och vårterminen i januari eller februari. Det finns även de skolor som använder sig av så kallade ”quarters” vilket innebär att de har kortare och fler terminer på ett år.

Scholarship (stipendium)

Till flera av Blueberrys partneruniversitet kan du söka stipendium. Här kan du läsa mer om vilka universitet och college som erbjuder stipendium.

GPA

GPA är USAs Grade Point Average som räknas ut på studentens betyg för att få fram ett snitt för att kunna jämföra studenters generella kunskap. Det finns flera olika webbtjänster som erbjuder internationella studenter möjligheten att räkna ut sitt GPA för att kunna studera i USA. Exempelvis kan du använda Scholaro GPA Calculator som du kan nå här för att räkna ut ditt GPA.

Standardiserade prov

Det finns olika standardiserade prov du kan/behöver ta för att kunna studera i USA, dessa prov är likt högskoleprovet i uppbyggnad. Det är två olika nivåer och då USA är ett så stort land med många olikheter mellan stater finns det olika prov att ta.

SAT eller ACT

Ska du studera på Undergraduate nivå, alltså kurser innan du fått ut en examen, kan du behöva ett SAT eller ACT bakom dig för att styrka dina kunskaper gentemot colleget eller universitetet i USA. Vad är då skillnaden?

Jo, ett SAT prov består av tre delar där du kan få 800 poäng per del. Provet består av en matematik del, en läsförståelse och en skrivdel som oftast är en kortare uppsats. Olika utbildningar fokuserar på olika delar av ditt SAT prov, det är upp till varje universitet och institution vad det krävs för SAT poäng på deras utbildning. Exempelvis väger matematikdelen högre om du ska studera teknik medan om du ska studera poesi väger antagligen läsförståelsen högre.

Ett ACT prov består av fyra delar där du kan få en 36 poäng per del. Skillnaden mot SAT är att när du får dina resultat från ditt ACT prov är inte poängen uppdelade efter de olika delarna utan alla är sammanslagna. Provet består av en engelska del, en matematik del, en läsförståelse och en naturvetenskaplig del.

I många fall är båda proven godkända från universitet och college i USA och du kan därför välja vilket prov du vill göra.

Läs mer om SAT här.
Läs mer om ACT här.

GRE eller GMAT

Ska du studera på Graduate nivå, alltså kurser efter du fått ut en examen, kan du behöva ett GRE eller GMAT bakom dig för att styrka dina kunskaper gentemot colleget eller universitetet i USA. Studenter som söker till Business eller Management utbildningar brukar ta GMAT prov medan studenter som planerar att studera någon annan utbildning brukar ta GRE prov.

Läs mer om GRE här.
Läs mer om GMAT här.