Datum & Priser

Datum & priser för San Diego State University

Terminsdatum 2022

Vårtermin: 18 januari – 20 maj
Hösttermin: 11 augusti – 19 december

Observera att du behöver vara på plats på skolan ca en vecka innan kursstart för inskrivning och introduktionsaktivititer.

Kursavgift 2022-23

Study Abroad undergraduate (1-2 terminer)
Avgiften för 12/15 units är för närvarande 7000 USD (ca 65 800 SEK)/7846 USD (ca 73 800 SEK) per termin.

Study Abroad postgraduate (1-2 terminer)
Avgiften för 9/12 units är för närvarande från 7000 USD (ca 65 800 SEK)/8026 USD (ca 75 500 SEK) per termin.

Certificates (1 termin)
Avgiften är för närvarande 7000 USD (ca 65 800 SEK).

Övriga avgifter

Visumansökan
510 USD, ca 4 800 SEK.

Det tillkommer en ansökningsavgift på 175 USD (ca 1 700 SEK). Denna avgift betalar du i samband med att du skickar in ansökan till skolan och är ej återbetalningsbar.

Betalning av kursavgifter

Kursavgifterna på San Diego State University betalar du terminsvis direkt till universitetet. Vi på Blueberry hjälper dig kostnadsfritt med hela din ansökan.

Studiemedel

Utbildningarna på San Diego State University är berättigade till studiemedel från CSN. Du får låna till både kursavgifter och levnadskostnader, Blueberry kan dock aldrig garantera att du blir beviljad studiemedel. Läs om CSN och hur mycket studiemedel du kan få här.

Ställ en fråga  Ansök nu