Blueberry kvalitetssäkrade av AIRC!

Blueberry har blivit AIRC certifierade, AIRC På Blueberry lägger vi stor vikt vid att ge trovärdig och opartisk information till våra studenter. Informationen som vi ger är baserat på våra egna besök på universitet och college och på de studentutvärderingar vi gör varje år. 97% av våra studenter anger att de är helt nöjda med den service som Blueberry ger! Nu har vi också ett officiellt kvitto på den höga kvalité som Blueberry står för.  Blueberry har som enda svenskt företag blivit ackrediterade av AIRC – Certification by the American International Recruitment CouncilFör att bli tilldelade ett AIRC certifikat har Blueberry genomgått noggranna externa utvärderingar av verksamheten enligt AIRC Certification Standards. Utvärderingarna har pågått under en längre tid och jag vill gärna speciellt lyfta fram all den positiva feedback som vi fått som rör vår personal.

Du kan läsa mer om AIRC här.
Läs mer om vad certifieringen innafattar här.

Vi har valt att genomgå den här processen som ett led i att kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna delta och påverka i inflytelserika AIRC konferenser.

Om du har några frågor eller funderingar kring vårt arbete med AIRC är du varmt välkommen att kontakta dem.

/Eva Axelsson Engström Proud co-founder and owner

Eva Axelsson Engström

Senior Executive Advisor