Cambridge engelskatest på blueberry.nu

Så funkar engelskatestet Cambridge-examen

Allt du behöver veta om engelskatestet Cambridge-examen

Cambridge-examen är en av världens största och mest erkända språktest. Den testar engelskakunskaperna hos dig som inte har engelska som modersmål. Den väger tungt hos både universitet och arbetsgivare, inte minst i England. Ibland kan du behöva göra ett Cambridge-test för att ha behörighet till vissa universitet eller högskolor, främst i England. Examen har organiserats av University of Cambridge sedan 1913. Idag finns det ett tiotal olika varianter och nedan berättar vi om de tre vanligaste.

Vad står FCE för?

FCE står för First Certificate of English. FCE är då du på den här nivån anses ha tillräckligt bra kunskaper i engelska för att kunna sköta enklare jobb på engelska. Du kan även studera på engelska och får språklig behörighet till många högskoleutbildningar. FCE motsvarar nivån B2 på skalan ”The Common European Framework of Reference for Languages”.

Vad står CAE för?

CAE står för Certificate of Advanced English. CAE på den här nivån ger dig behörighet till de allra flesta universiteten i England och många andra länder. Ett bra betyg från CAE ser mycket bra ut om du vill in på universitet eller jobba med mer språkligt krävande arbeten på engelska. CAE motsvarar nivån C1 på skalan ”The Common European Framework of Reference for Languages”.

Vad står CPE för?

CPE står för Certificate of Proficiency in English. CPE på den här nivån ger dig behörighet till samtliga universitet i Storbritannien samt många skolor i andra engelskspråkiga länder. CPE är främst användbar för dig som ska studera på hög akademisk nivå på engelska universitet. Ett bra betyg på CPE innebär att din språkliga nivå är på nästan samma nivå som en person med engelska som modersmål. CPE motsvarar nivån C2 på skalan ”The Common European Framework of Reference for Languages”.

Examensinnehåll

Cambridge-testet består av fem delar:

  • Läsförståelse (75-90 minuter)
  • Skriftlig framställning (90-120 minuter)
  • Use of English (75-90 minuter)
  • Hörförståelse (ca 40-45 minuter)
  • Muntlig framställning (14-19 minuter)

Betygsystem

I varje delprov kan du få max 40 poäng och totalt kan du få max 200 poäng. Får du du toppbetyg får du ett A, får du godkänt får du B eller C och får du underkänt får du D eller E i betyg. Den exakta poängsumman som krävs för de olika betygen varierar beroende på nivå. Förutom betyget får du ett utlåtande om varje delprov med ett betyg på skalan Exceptional-Good-Borderline-Weak.

Registrering och kostnad

Du registrerar dig på ett ackrediterat testcenter som finns i de flesta länder. Registreringen måste ske under en viss period före varje testdatum. Kostnaden för att skriva examen varierar en hel del beroende på nivå och var du skriver testet men det brukar ligga på ca 2000 kr.

Examensdatum

Cambridge-examen ges på samma datum världen över. De största testdatumen är mars, juni, juli och december.

Förkunskaper och förberedelsekurser

Att ta en förberedelsekurs inför din Cambridge-examen ökar dina chanser att få bra betyg. Du kan ta förberedande kurser på många språkskolor. Kurserna består oftast av tolv veckors undervisning samt en examensvecka. Förutom språkkursen så hjälper språkskolorna dig också med boende och registrering till examen. En del skolor fungerar som testcenter så du kan göra examen direkt på skolan.

Alternativa engelskatester

Andra stora engelskatester är TOEFL och IELTS.