Skriv ett övertygande personligt brev inför dina utlandsstudier

Ett personligt brev är en av de texter som ska skickas in till vissa college och universitet utomlands i och med din ansökan. Ditt personliga brev är den enda texten som du skickar in där du har möjligheten att vara personlig och skriva om vad som gör dig unik och speciell. Hur ska man då skriva en professionell text som säger att jag är bäst och ni är lyckliga att få mig som student, på engelska dessutom? Vi tänkte hjälpa dig med det och har därför sammanställt en lista med konkreta tips att tänka på när du skriver ditt personliga brev.

1. Uttryck din personlighet i ditt personligt brev

Det viktiga när det kommer till att skriva är att du ska sätta dig själv på papper och få någon annan att känna att ”jag kan se och förstå den här personen”. Det blir därför viktigt att vara ärlig och direkt i det du skriver för att faktiskt förmedla dina åsikter. De som sitter och läser din uppsats ska känna att du är en äkta student och du förtjänar en plats på deras universitet. Vi har alla motivationer för varför vi gör saker och fattar de beslut som vi gör, försök få med mellan raderna dina motivationer till att studera utomlands. Var positiv! Få med din personlighet i ditt personliga brev och uttryck resan i ditt liv hittills, försök förklara dina mål, ambitioner och de drömmar du har som förknippas med dina utlandsstudier.

2. Välj ut det viktigaste

Du måste välja och sålla bland vad som ska inkluderas i din uppsats. Skriv en lista på vad du har gjort som du tycker borde vara med i ditt personliga brev. Välj sedan ett tema och plocka ut de saker som du har på din lista som faller in under temat. Tänk på att det ska ha en koppling till dina utlandsstudier. Gå in i detaljer kring några få saker, det låter bättre och uppskattas av läsaren! Det är bättre för dig om du beskriver en incident i din uppsats än att göra den full av aktiviteter och prestationer utan några antydningar om vad de betydde för dig. Du vill få med dina motiv och motivationer, vad du lärde dig, de känslor som det framkallade och hur du gjort saker annorlunda sedan dess.

3. Tänk ”Var ser jag mig om 5 år…?”

Visa genom ditt personliga brev att du förstår utmaningarna och belöningarna med din utvalda karriär. Få med hur du tänker använda dig av din utbildning och hur den kan hjälpa dig framåt i jakten på din perfekta framtid. I och med att du skriver detta för att du ska åka och studera utomlands ser skolorna att det är viktigt att du även beskriver dina planer för att åka hem igen. Hur kan de hjälpa dig och varför vill du plugga i ett annat land? Vad kommer det att ge dig?

4. Tänk på att kunna förklara dina val

Vi har alla gjort många val i våra liv men det viktigaste när det kommer till ditt personliga brev är att du kan förklara varför du har gjort just de valen. Varför valde du att studera det här ämnet? Vad förväntar du dig att få av det och hur kommer det att förbättra din situation i arbetslivet? Varför valde du just det här landet över andra länder? Vad tänker du att du kan ta med dig till ditt hemland efter din utbildning är slut? Det finns många frågor och lika många svar men här blir det viktigt att du tar i beaktning vad skolan frågar efter.

5. Dela upp ditt personliga brev i 3 delar

  1. Här skriver du om varför du valt att söka till just den skolan och det ämne du sökt. Hur kom det sig att du blev intresserad av att studera ämnet du valt? Har du någon tidigare erfarenhet av ämnet? Du kan här även berätta lite om dina framtidsdrömmar och mål. Vad har du för förväntningar på studierna?
  2. Här presenterar du vem du är, på ett mer personligt plan. Varför ska skolan anta just dig? Här kan du skriva om fritidsintressen, tidigare arbetserfarenheter och dina nuvarande studier. Kan dina fritidsintressen, tidigare arbetserfarenheter och nuvarande studier relatera till det ämne du valt? Är det något under din gymnasietid som du är extra stolt över kan du skriva lite kring det. Kanske har du varit gruppansvarig i ett grupparbete i skolan? Har du varit med i elevrådet? Har du extrajobbat på ICA kanske det visar att du har erfarenhet av att arbeta i ett team och är van att ta ansvar. Kanske har du dansat på fritiden och genom detta lärt dig att vara fokuserad och disciplinerad? Försök förklara hur dessa saker har gynnat dig.
  3. Här knyter du samman texten du skrivit och tar samtidigt chansen att trycka lite extra på ditt intresse för att studera på skolan och ämnet du valt. Nämn gärna vad du tror du kan bidra med som student på skolan.

Dispositionen är alltså viktig, för fler bra tips kring hur du bäst utformar ditt personliga brev kan du läsa mer här.

Tänk också på att aldrig lämna in första utkastet! Det är oerhört viktigt att skriva det en gång och återkomma till det senare efter några dagars paus. Kom tillbaka med färska ögon och läs igenom igen, kolla stavning och om du vill lägga till eller ta bort något.

Med det önskar vi dig all lycka till inför dina studier utomlands och med skrivandet av ditt personliga brev!

Anton Berner

Previous Marketing Manager