Högskolepoäng för utlandsstudier – Hur funkar det?

Våra studenter frågar oss då och då om man får svenska högskolepoäng när man studerar utomlands. Det kortfattade svaret på den frågan är: nej, utländska skolor kan inte utfärda svenska högskolepoäng. Det är det givetvis bara svenska högskolor och universitet som kan göra. Däremot finns det flera olika sätt att tillgodoräkna dina utlandsstudier beroende på vad du vill uppnå.

Tillgodoräkna dina utlandsstudier i en svensk examen

Den enda gången det egentligen är relevant att omvandla sina utlandsstudier till svenska högskolepoäng är om du vill tillgodoräkna utlandsstudierna i en svensk examen. I dessa fall omvandlar din svenska institution dina utlandsstudier till svenska högskolepoäng. För studier inom EU har detta underlättats en hel del av ECTS-systemet där en svensk högskolepoäng numera motsvarar en ECTS-poäng.

Observera alltså att det är din svenska institution som utfärdar högskolepoängen inte den utländska skolan. Om du är inskriven vid en svensk institution bör du därför tala med din studievägledare redan innan du åker utomlands. Han eller hon bör då kunna svara på vilka skolor och kurser som de kan godkänna.

Om du inte är inskriven på ett svenskt universitet eller en svensk högskola men ändå vill kunna tillgodoräkna dina utlandsstudier i en svensk examen så finns det ibland möjlighet att omvandla utlandsstudierna till svenska högskolepoäng i efterhand. Då krävs det för det första att kurserna du har läst utomlands är relevanta för den examen du vill ta. För det andra måste din framtida institution godkänna skolan du har läst på. Detta brukar inte vara några problem om du har läst vid ett universitet utomlands. Varje svensk institution gör dock sin egen bedömning.

När det inte är relevant med svenska högskolepoäng

Om du läser en hel utbildning utomlands så behöver du i regel inte bekymra dig om svenska högskolepoäng. En bachelorexamen från ett amerikanskt universitet är lika mycket värd som en kandidatexamen från ett svenskt universitet. Om du vill jobba i Sverige bör du dock inte ta en hel yrkesutbildning utomlands i ämnen som juridik där systemen skiljer sig en hel del mellan olika länder.

Utlandserfarenheter när du söker jobb

När du söker jobb så ser många arbetsgivare utlandsstudier som en stor merit. På vissa företag (t.ex. Blueberry) är det mer eller mindre obligatoriskt att ha studerat utomlands.

Arbetsgivare tittar på vad du har för examen och vilka ämnen du har läst. Hur många svenska högskolepoäng du har tagit brukar dock ha liten eller ingen betydelse.

Allra viktigast när du söker jobb är generellt sett arbetslivserfarenhet. Det kan vara lite moment 22 när man ska ut och söka sitt första riktiga heltidsjobb men all arbetserfarenhet räknas. Ta chansen att jobba redan under din studietid eller sök en utbildning där praktik ingår.

Se till att skaffa och spara intyg från alla arbeten och studier. När du har fått bra kontakt med en lärare eller arbetsgivare är det också bra att fråga om du får använda dem som referenspersoner. Sedan står du väl rustad när du ska söka jobb.


Här kan du läsa mer om hur det funkar att studera utomlands och för vägledning i ditt val av utbildning, kontakta oss på Blueberry för att boka in gratis studierådgivning.

Per Liestam

Previous Marketing Manager