Varför ska man studera utomlands? Och vad säger arbetsmarknaden?

Vi hör ofta att det finns många fördelar med att studera utomlands, men är det verkligen så? Gör det något för ditt CV att du har studerat utomlands? Kommer du enklare få drömjobbet om du har studerat en termin utomlands? Det ska vi gå in på djupare för att klargöra hur det faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. 

Vilka åker iväg och studerar utomlands?

Blueberry samarbetar med universitet och college utomlands och hjälper studenter som vill läsa utomlands med att underlätta ansökningsprocessen. Blueberry arbetar med studenter som kallas Free-movers, det är alltså de studenter som söker utlandsstudier på egen hand (fast med hjälp av oss som agent). Motsatsen till dessa är de som kallas utbytesstudenter och får hjälp av sitt universitet eller högskola i Sverige att åka iväg. Det går att se att antalet Free-movers har ökat de senaste året från drygt 23 700 till 24 300 stycken, antalet utbytesstudenter har dock legat stabilt omkring 7 000.

Är det bra att studera utomlands, lönar det sig i längden? Det här är tecknet du väntat på, ansök via Blueberry.nu

Generellt sett brukar Free-mover studenter läsa längre utbildningar utomlands, det blir oftast så då de generellt sett inte har en utbildning hemma i Sverige som de ska slutföra. Studietiden för Free-movers står i direkt korrelation till de studenter som studerar utomlands via sina universitet i Sverige, då de i stort sett endast läser fristående kurser (vi på Blueberry kallar detta för Study Abroad) på en eller två terminer. Vi kan också se på statistisk via Statistika centralbyrån (SCB) att det är fler kvinnor som åker iväg och studerar utomlands än män.

Många av de studenter som väljer att studera i ett annat land gör det med en plan för en internationell yrkeskarriär. Utbildningar i olika länder har varierande krav och ger även studenter varierande kunskaper att gå vidare med, vilket också är ett viktigt val ifråga om utbildning och val av studieort. Hur ska utbildningen vara utformad och hur är känslan på campus? Det är många saker som spelar roll, även saker som ex. rykte i branschen, universitetets ålder, hur campus ser ut och är utformat, samt landets relation och historia till utbildning. Vad det finns för trender på arbetsmarknaden styr också en hel del. Enligt SCB väljer allt fler utlandsstudenter att studera i Asien och trender visar att Kina och Japans inflytande ökar inom både Business och IT.

Studera utomlands för att förbättra karriären. Ansök hos Blueberry.nu

Hur gynnar utlandsstudier din professionella utveckling?

När du har pluggat klart och har din examen är det dags att söka jobb, enligt SCB är det flest personer med en civilingenjörsexamen som främst dragit nytta av att studera utomlands. Varför är det så? Två förklaringar som SCB ger är att många studenter som väljer att studera utomlands är intresserade av sina studier och väljer att fortsätta för att de tycker att det är kul. Det är även så att vissa utbildningar och vissa universitet har höga antagningskrav för internationella studenter och utbytesstudenter vilket gör att det endast är dem med högre betyg som har möjlighet att ge sig iväg.

MEN Blueberry samarbetar med många olika universitet och college runt om i världen och de har alla olika krav, så även du med lite lägre betyg har möjlighet att studera utomlands! Kontakta oss på Blueberry om du är osäker så hjälper vi dig med alla frågor du har för att du ska kunna komma iväg.

Det finns många studier för ämnet kring påverkan av utlandsstudier och det är flera som drar slutsatsen att utlandsstudier ger bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. SCBs senaste undersökning om utlandsstudier diskuterar även sambandet mellan utlandsstudier och inkomstnivåer. Här kan de se att det är mycket som visar på att skillnaden i inkomst ger arbetsgivare en till variabel att fundera på vid anställning. SCB kan även se att arbetssökande som har studerat utomlands vill ha en bättre matchning mellan sin utbildning och arbetsgivarens krav på kvalifikationer för att acceptera en tjänst. Det betyder att det har tagit längre tid för dessa studenter att hitta arbete då de är envisa och vill ha en bra match från början, men enligt SCB får dessa studenter en positiv inkomstutveckling senare under deras karriär.

Att ta steget att studera utomlands visar även på en stark drivkraft och vilja att utmana sig själv i nya miljöer och situationer vilket gynnar din professionella utveckling. Det kräver både motivation och initiativ att välja att studera i ett annat land, där man måste anpassa sig till en ny kultur och ett nytt språk. Denna erfarenhet signalerar till potentiella arbetsgivare att du är engagerad och redo att ta på dig nya utmaningar. Att vara beredd att möta utmaningar och kunna anpassa sig till nya miljöer visar på flexibilitet och förmåga att prestera även under press. Arbetsgivare uppskattar kandidater som är självgående och har en hög motivationsnivå, vilket gör dig till en attraktiv medarbetare inom vilket område du än väljer att arbeta inom.

Hur gynnar utlandsstudier din personliga utveckling?

Studera utomlands och stick ut på arbetsmarknaden, intervju, lyckas med jobbet genom att studera utomlands, ansök via Blueberry.nu

Utöver att du får en fördel när du söker jobb så kan vi se att den största lärdomen som studenter får är en bättre kulturell förståelse (Inter-Cultural Communications) vilket gynnar din personliga utveckling. Det handlar om att ha en djupare förståelse för andra kulturer, både på ett personligt, samhällsenligt och offentligt plan. Att ha bred förståelse för varför och hur olika kulturer är olika kring ex. mat, traditioner, högtider, fester och vardagen. Kulturell förståelse grundar sig i nyfikenheten att fråga frågor när du stöter på nya saker, att respektera att alla är olika osv. Kulturell förståelse handlar också om att vara förberedd på de olikheter du kan stöta på när du studerar utomlands och vara öppen till att det sättet du alltid tänkt och gjort saker på kanske inte kommer vara relevant i din nya stad. Det kokar även ner till jämlikhet och din förmåga att behandla alla lika.

What’s right or wrong? It’s just different!

Om du har en hög kulturell förståelse ökar du även andra viktiga förmågor som arbetsgivare efterfrågar. Du blir bättre på att lyssna på nya förslag, fråga frågor om du inte förstår, anpassa dig till andras sätt att göra saker på, prata med andra människor och kommunicera med andra, du lär dig att hantera problem och nya förutsättningar och du vågar lita på dig själv och ökar ditt självförtroende. När du studerar utomlands växer du även som person och blir snabbt, på ett positivt sätt, vuxen! Nu behöver du ta hand om dig själv, lösa alla problem själv, köpa och laga mat, tvätta alla kläder och fixa med försäkringar och byråkrati. Du blir alltså vuxet självständig och behöver inte förlita dig på andra människor för att göra saker åt dig. Det finns även studier som visar på att inom många yrken ger internationell erfarenhet genom utlandsstudier en konkurrensfördel på arbetsmarknaden när det kommer till nya arbetsmöjligheter.

Är det värt att studera utomlands?

När du studerar utomlands lär du känna nya människor och många av dem du träffar och umgås med under din tid utomlands är personer som kommer fortsätta vara en del av ditt liv även i framtiden. Genom att träffa nya människor lär du dig mer om dig själv i processen, är du dessutom utomlands och borta från familj och andra vänner behöver du utmana dig och träffa andra. Du kommer upptäcka nya sidor av dig själv och inse vem du är, vem du vill vara och vad du behöver för att bli ditt bästa jag.

Det kan i vissa fall vara kostsamt att studera utomlands men det finns en del universitet och college som erbjuder internationella studenter stipendium för att underlätta kostnaderna av utbildningen. Det finns också företag, organisationer och andra som har möjlighet att erbjuda studenter som ska studera utomlands stipendium för att lätta på kostnaderna. Även CSN ger svenska studenter stora möjligheter att studera utomlands och uppleva världen. Sen finns det självklart lika många olika terminspriser som det finns universitet och college, Blueberry hjälper dig hitta ett alternativ som passar din budget.

Vad är det bästa med att studera utomlands?

Då alla vi på Blueberry College & Universitet har studerat utomlands själva tycker vi att det självklart lönar sig och är värt både tiden, pengarna och distansen från familjen. Du får en chans att uppleva nya saker och dig själv. Under din tid utomlands är det oftast enklare att vara spontan, prova nya saker och vara äventyrlig i din nyfikenhet. Du kommer lära dig så otroligt mycket mer än det som professorn går igenom i klassrummet och skapa minnen och erhålla erfarenheter för resten av ditt liv. Den tiden du spenderar utomlands som student kommer vara en tid i ditt liv som du sent kommer glömma!

Äventyret som kommer när du studerar utomlands, ta del av det och ansök via blueberry.nu

Det blir även mer naturligt att hitta på saker på fritiden när du väljer att studera utomlands, åka på roadtrips, gå på museum, utforska staden, testa på nya aktiviteter, listan kan bli lång. På något sätt är det inte lika kul att titta på Netflix under resor som det är hemma, detta gäller också när man studerar utomlands. Du kommer vilja se och uppleva så mycket som möjligt av det land, den stad och den kultur du är i. Något av det bästa är även möjligheten att se världen! Visst man kan åka på semester till många ställen som man också kan åka och studera på, men att vara på semester under en till två veckor och att leva på en plats under ett år eller längre tid är en väldig skillnad.

Ytterligare en orsak till att det är fördelaktigt att studera utomlands är att du får ett avbrott från vardagen och utmanar dig själv. Du behöver uppleva nya saker för att kunna växa och utvecklas och genom att resa och lära oss nya saker utvecklas människan mycket. Så utmana dig själv och förbered dig för att studera utomlands! Vill du läsa mer om hur det kan vara att studera utomlands? Kolla in vår Utlandsstudieblogg och läs någon av alla våra studentberättelser för att få reda på vad andra studenter tycker om sin studietid.

Vill du påbörja ditt äventyr? Vill du investera i dig själv och din karriär? Hitta din drömskola här!

 

Källor:

CSN
Var finns de som studerar utomlands?

Statistikmyndigheten SCB

Bättre etablering på arbetsmarknaden bland utbytesstudenter.
Universitet och högskolor – Internationell studentmobilitet i högskolan 2017/18.
Effekter av utlandsstudier – Är individer som studerat utomlands mer attraktiva på arbetsmarknaden?
Internationell rörlighet för utbildning bland unga i Sverige.
Utlandsstudier – vad händer sedan?

Övriga källor
10 Benefits to Studying Abroad
25 Reasons to Study Abroad

 

Ida Malmberg

Marknadspraktikant