Studera Industrial Design utomlands på blueberry.nu

Industrial Design

Studera Industrial Design utomlands

Industrial Design är design som specialiserar sig på industriellt framtagna produkter. Här kopplas den estetiska designen till komponenter som användarvänlighet, produktionskostnader, ergonomi och materialval. Många företag använder sig av speciellt utbildade industridesigners redan i början av produktutvecklingsprocessen. Det är särskilt vanligt att man jobbar med Industrial Design om man ska massproducerar produkter.

En skicklig Industrial Designer kan få ner produktionskostnaderna men också medverka till att produkten rent visuellt blir mer attraktiv på marknaden. I utbildningen ingår också att jämföra olika material ur miljösynpunkt, för att få fram miljömässigt hållbara produkter.

Två exempel på bra skolor som erbjuder Industrial Design är University of California Irvine i Los Angeles och Istituto Europeo di Design Italien. Du kan även studera Industriell Design från ett ingenjörsperspektiv. Kolla då gärna in ämnena Maskinteknik och Design & Produktutveckling.

College & Universitet

Industrial Design - Blueberrys utbud av skolor