Blueberrys stipendium för utlandsstudier

Såhär söker du Blueberrys stipendium för dina utlandsstudier

Vi på Blueberry vill att alla som vill ska kunna få chansen att uppleva att studera utomlands och vårt stipendium kan du söka oavsett var i världen eller vad du ska studera.

Vad är ett stipendium?

Ett stipendium är en gåva i form av pengar som delas ut som ett sorts stöd som till exempel kan stödja vissa typer av resor, företag eller främja ett särskilt ändamål t.ex. inom forskning eller som i det här fallet som stöd till studier. Ett stipendium är alltså ett personligt finansiellt stöd som delas ut för att täcka vissa kostnader. I princip alla studenter som studerar utomlands finansierar sina studier med hjälp av lån och bidrag från CSN, och att söka stipendium är en god idé för att få ned kursavgiften.

Vem kan söka Blueberrys stipendium för utlandsstudier?

Stipendiet går att söka oavsett vart i världen du ska studera och för olika typer av ämnen och utbildningstyper. Vare sig du ska studera en termin eller ett helt program utomlands kan du ansöka om vårt stipendium för utlandsstudier. Blueberry hjälper dig gratis med hela ansökningsprocessen till alla skolor som finns med i vårt utbud, men även du som valt att studera utomlands som freemover eller genom ditt svenska universitet har möjlighet att ansöka. Ansökningskriterierna är följande:

  • Du är svensk medborgare.
  • Du har sökt till ett program/en kurs på ett college eller universitet utomlands med kursstart under hösten 2023 och har fått ditt antagningsbesked.
  • Eller du går redan ett program på ett universitet/college utomlands.

Obs. Du kan inte söka stipendiet för fältstudier utomlands. 

Hur många stipendium delas ut och vilken summa?

En stipendiat kommer att utses. Stipendiesumman som delas ut är 15 000 kronor.

Hur går ansökan till?

För att ansöka om stipendiet för utlandsstudier sammanställer du följande:

  • Ett Word-dokument eller PDF-dokument (ca 500 ord) innehållande en motivering till
    • varför du valt att studera på ditt valda college/universitet
    • Vad utlandsstudier betyder för dig och din framtida karriär/utveckling
  • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-mail) samt namn på ditt valda college/universitet utomlands och studieort.
  • En kopia av ditt antagningsbesked från din utländska skola.

Döp dokumentet till ditt namn och döp ämnesraden till ”Ansökan Blueberrys stipendium 2023” och maila sedan din ansökan om stipendiet till marketing@blueberry.nu. Sista dagen att söka vårt stipendium för utlandsstudier är den 10 september 2023.

Vid frågor om stipendiet kan du maila Johanna på Blueberry.

Hur utses stipendietagaren?

Uttagningen baseras på ditt personliga brev. Vi tror att stipendietagaren är en ambitiös person med stora planer och en dröm om att uppleva världen. Något du lyckas förmedla i din ansökan och motivera varför just du bör få finansiellt stöd för att uppfylla din dröm om att studera utomlands. Om du blir utsedd till stipendiat ser gärna att du gör en intervju för oss där du berättar om ditt intryck av din skola och dina framtida ambitioner.

Viktiga datum

Senaste ansökningsdag: 10 september 2023.

Finalist utses & kontaktas: 28 september 2023.

Vilka andra stipendium kan jag söka?

Information om stipendium för utlandsstudier hittar du här.