Utbildningar

Utbildningar på Torrens University

I samarbete med Torrens University (tidigare APM College of Business & Communication) erbjuder Blueberry studenter möjlighet att studera antingen ett Diploma, en Bachelor Degree eller en Master Degree. Det är enkelt att förlänga ett diplom och fortsätta på en Bachelor om du är osäker på vad som är rätt för dig. Det är också flexibelt med kurser och inriktningar.

Diploma 1 år

Diploma i Business

Diploma of Business är framtaget så att du efter avklarat diplom ska vara redo för arbetsvärlden. Diplomet ges på moderna campus i Sydney, Melbourne och Brisbane. Det är en praktisk utbildning med mindre klasser och du får nära kontakt med både lärare och elever samt din egna success coach. Du får genom att läsa detta diplom de viktigaste kunskapen som behövs inom business. Du lär dig om entreprenörskap och studerar vad som krävs för att starta din egen business eller gå in som anställd i olika positioner på företag. Efter avslutat Diploma kan du som student välja att fortsätta in på ett av Universitetets Bachelor program och få ut en hel kandidatexamen/Bachelor in Business.

Läs mer på Torrens sida här: Business

Diploma i Marketing

På Diploma of Marketing får du de grundläggande kunskaper som krävs på inträdespositioner i marknadsvärlden. Det är ett praktiskt diplom som ger dig förståelse för marknadsföringens roll på olika företag. Ni går igenom trender inom marknadsföring, etik inom ämnet samt dess ansvar och möjligheter. Du får lära dig hur du genom marknadsföring kan influera viktiga kunder, hur du tar fram och genomför strategiska marknadsplaner och vikten av företags lojalitet. Diplomet ges på moderna campus i Sydney, Melbourne och Brisbane. Det är en praktisk utbildning med mindre klasser och du får nära kontakt med både lärare och elever samt din egna success coach. Efter avslutat Diploma kan du som student välja att fortsätta in på ett av Universitetets Bachelor program och få ut en hel kandidatexamen, du kan då välja på inriktningarna Business, Marketing eller Event Management.

Läs mer på Torrens sida här: Marketing

Diploma i Event Management

På Diploma of Event Management får du lära dig hur du planerar och genomför stora event. I mindre klasser och med engagerade lärare går ni igenom alla delar i planering och utförande av events. Strategiplanering, innovativa lösningar, marknadsföring och mycket annat. Du får även grundläggande business kunskaper relevanta för ämnet samt förståelse för vilken roll olika event har för företag. Det är ett praktiskt diplom som ger dig möjlighet att söka jobb både i projekt eller heltidsanställningar inom Event bolag och andra företag. Du kommer få kunskaper direkt från arbetsvärlden och från lärare som själva arbetat i Event industrin. Diplomet ges på moderna campus i Sydney och Brisbane. Det är mindre klasser och du får nära kontakt med både lärare och elever samt din egna success coach. Efter avslutat Diploma kan du som student välja att fortsätta in på ett av Universitetets bachelor program och få ut en hel kandidatexamen, du kan då välja på inriktningarna Business, Marketing eller Event Management.

Läs mer på Torrens sida här: Event Management 

Datum och priser för utbildningen hittar du här.

Bachelor Degree  – 3 år (finns möjlighet att bli klar på 2 år)

Torrens erbjuder praktiska och yrkesinriktade kandidatutbildningar på 3 år. På Torrens University läser man 3 terminer per läsår och möjligheten att göra klart en kandidatutbildning på 2 år finns – en så kallad ”accelerated degree”, vilket betyder att du då läser fler ämnen per termin än vad som är standard studietakt.

För många utbildningar så ingår en arbetspraktik under termin 3 och 4, där du får praktisera på ett företag två dagar i veckan. Torrens University har en mycket nära relation till ett stort antal företag och den kvalificerade arbetslivserfarenheten ger Torrens studenter ett försprång på arbetsmarknaden. Läs mer om Torrens Universitys ”Work-Integrated Learning” metod på Torrens hemsida här.

Torrens University erbjuder följande utbildningar på Bachelor nivå till internationella studenter. Du har möjlighet att studera på ett av deras moderna campus i Sydney, Brisbane, Adelaide eller Melbourne (Vänligen notera att inriktningen Event Management inte ges i Melbourne).

Bachelor of Business

Detta är en kombinerad akademisk och praktisk utbildning med mindre klasser där du får nära kontakt med både lärare och elever. Genom att läsa denna Bachelor utbildning får du kunskaper och färdigheter inom företagande – något som är väldigt attraktivt i dagens arbetsmarknad. Du lär dig affärsutveckling och att hitta spännande strategiska möjligheter i olika branscher. Du lär dig skapa både affärsplaner och marknadsplaner och får en bred kunskapsbas inom business, marknadsföring, events och reklam. I utbildningen ingår 320h praktik på företag och detta är ovärdeligt att ha på CVt när du sedan ska ut i arbetslivet. Du lär dig om entreprenörskap och studerar vad som krävs för att starta din egen business eller gå in som anställd i olika positioner på företag. Efter denna examen kan du även söka dig till management positioner på mindre till medelstora företag och för dig som vill studera vidare kan du fortsätta med master eller MBA för att bli extra eftertraktad på arbetsmarknaden.

Läs mer om Bachelor of Business på Torrens hemsida.
Datum och priser hittar du här.

Bachelor of Business (Marketing)

Förutom att du får en bred kunskapsbas inom business så får du här även en specialisering mot marknadsföring. Med inriktningen Marketing får du djupa kunskaper om marknadsföring, PR, reklam, kommunikation och försäljning. Du lär dig produkt- och konceptutveckling, prissättning och packaging. Du får lära dig hur du genom marknadsföring kan influera viktiga kunder, hur du tar fram och genomför strategiska marknadsplaner och vikten av företagslojalitet. Tillsammans med praktik / internship får du kunskaper och erfarenheter direkt från arbetslivet. Du har även möjlighet att under utbildningen utveckla ett varumärke eller en tjänst med hjälp av coachning från lärare på Torrens University.

Läs mer om Bachelor of Business med inriktning mot Marketing på Torrens hemsida.
Datum och priser hittar du här.

Bachelor of Business (Event Management)

Som Event Manager skapar du idéerna bakom exempelvis festivaler, sportevenemang, produktlanseringar och modeevenemang. Utbildningen ger dig kunskap inom bland annat projektledning och kreativt tänkande. Du får lära dig alla steg i inom event planering och utförande. Strategisk planering, innovativa lösningar, kreativ marknadsföring och effektiva utföranden. Det finns dessutom få platser i världen som passar bättre för den här utbildningen än Sydney och Brisbane, två av världens mest evenemangstäta städer med stora möjligheter att hitta jobb! Du kan efter examen utforma och utveckla event för att lämna bestående intryck på människor. Förbered dig på en rolig, fartfylld och spännande utbildning och karriär!

Läs mer om Bachelor of Business med inriktning mot Event Management på Torrens hemsida.
Datum och priser hittar du här.

Master Degree – 6 månader till 2 år

Graduate Diploma of Business Information Systems – 1 år

Spetsa dina kunskaper med detta Graduate Diploma of Business Information Systems. Utbildningen bygger på att ge dig de specialistkunskaper inom tekniken som krävs för dagens globala industrier. Diplomet täcker bland annat datahantering, systemanalys och design, kravteknik, molnbaserade mikrotjänster, etiskt beslutsfattande och strategisk planering.

Läs mer om Graduate Diploma of Business Information Systems på Torrens hemsida. 
Datum och priser hittar du här.

Master of Business Administration – 1,5 år

En Master of Business Administration, även känt som MBA, är en internationellt erkänd examen som utvecklar dig inom de färdigheter som krävs för att ta en ledande roll inom företag samtidigt som du får fokusera på valfria ämnesområden för att nå just ditt karriärsmål! Utbildningen ger dig kunskap i att fatta affärsmässiga beslut och utvecklar dina kognitiva, tekniska och kreativa färdighet i ett globalt sammanhang.

Utbildningen finns även utformat i ett kortare certifikat på 6 månader eller ett diplom på 1 år.

Läs mer om Master of Business Administration på Torrens hemsida. 
Datum och priser hittar du här.

Master of Global Project Management – 1,5 år

En Master of Global Project Management utvecklar dig i att driva komplexa och internationella projekt från början till slut, inom rätt tidsram och inom satt budget. Under utbildningens gång får du kunskap inom relevanta processer för projekt så som industristandarder, planering, budgetering och utförande i praktiska situationer. Varje kurs har en särskild betoning på projekt med en global aspekt och färdigheterna du kommer att lära dig efterfrågas inom en mängd olika områden inklusive IT, konstruktion, tillverkning, hälsovård, naturresurser, utbildning, handel samt forskning och utveckling.

Utbildningen finns även utformat i ett kortare certifikat på 6 månader eller ett diplom på 1 år.

Läs mer om Master of Global Project Management på Torrens hemsida. 
Datum och priser hittar du här.

Master of Business Administration Sports Management (Advanced)  – 2 år

MBA Sports Management (Advanced) är ett tvåårigt program som är utformad för att utveckla kognitiva, tekniska och kreativa färdigheter inom sportledning, för mer effektivt beslutsfattande i ett globalt idrottssammanhang. En MBA i Sports Management levererar teori och praktik bakom att leda människor och ett team samt ger kunskap i marknadsföring, ekonomi och strategi. Efter examen har du de färdigheter och kunskaper inom lagarbete, etiskt beslutsfattande och strategisk planering för att kritiskt analysera idrottsverksamhetens kärnfunktioner, implementera strategiska processer, hantera risker och leda komplexa team. MBA-utexaminerade är ofta anställda i ledande roller inom sin industrin eller startar egna framgångsrika företag.

Läs mer om Master of Business Administration Sports Management på Torrens hemsida. 
Datum och priser hittar du här.