Studera utomlands i kalifornien på UC Irvine på blueberry.nu

Utbildningar

Utbildningar på UC Irvine

I samarbete med UC Irvine erbjuder Blueberry dig garanterat mycket hög nivå på utbildningen. Du kan antingen välja att läsa på Study Abroad i 1 till 2 terminer eller gå ett av de attraktiva certifikatprogrammen ”Accelerated Certificate Programs” som kan innehålla praktik och även ge OPT-visum till dig som vill stanna kvar och jobba i USA.

Study Abroad – 1 till 3 quarters

Som Study Abroad-student på University of California Irvine läser du valfria, fristående kurser under 1-3 terminer (quarters). Terminerna är vanligtvis 13 veckor långa och du läser 12 units per termin/quarter. Du har förmånen att välja på stora delar av skolans 4000 kurser. I samband med att du skickar in din ansökan har du även chans att skicka med en lista på 10 kurser som du kan tänka dig läsa (om du studerar på universitet i Sverige är detta kurser som blivit godkända av din programansvarige). Var noggrann med att det är kurser på kandidatnivå samt att du har de förkunskaper som krävs och att du då måste visa upp att du läst en motsvarande kurs tidigare. Under orientation week får du även möjlighet att träffa en studievägledare som hjälper dig med kursvalen och ser till att du får ut så mycket som möjligt av din tid på skolan.

UC Irvine går efter det amerikanska quarter-systemet. För att få motsvarande 30HP behövs oftast två quarter-terminer.

Läs mer om vilka kurser som erbjuds på University of California Irvine här.
Datum och priser för Study Abroad hittar du här.

Accelerated Certificate Program – 1 till 3 quarters

Accelerated Certificate Program (ACP) är tre månader långa certifikatprogram på masternivå som ger dig spetskompetens inom det område du väljer. Du kan välja att ta två stycken olika ACP och sen en quarters internship. Gör du det eller om du tar tre stycken olika ACP så har du möjlighet att ansöka om OPT och arbeta inom det du studerat i ytterligare ett år. Om du endast vill studera och sen göra internship kan du ta ett ACP och sen en quarter med internship.

ACP kan tas med följande inriktningar:

 • Business Administration
 • International Business Operations & Management
 • International Finance
 • International Business Law
 • Marketing
 • Media & Global Communications
 • Data Science & Predictive Analytics for Bus. Professionals
 • Tourism & Hotel Management
 • Project Management
 • Communications & Embedded System Design Engineering
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
 • Internship

Läs mer om vilka ACP-program som erbjuds på University of California Irvine här.
Datum och priser för ACP hittar du här.

UCI School of Law – Master of Laws – 1 år

Master of Laws (LL.M.) är en ettårig juridisk utbildning på masternivå för dig som har en juristexamen från Sverige och ger dig omfattande kunskap kring olika aspekter av amerikansk lag och juridisk praxis. Utbildningen är speciellt utformad för advokater, domare, regeringstjänstemän och jurister som vill ha spetskunskap inom området på en hög nivå och utmärka sig i dagens globala juridiska samhälle. Efter avslutad utbildning finns möjlighet att kunna bli kvalificerad för att bli jurist i USA. Läs mer på skolans hemsida här

Läs mer om Master of Laws (LL.M.) på University of California Irvine här.
Datum och priser för Master of Laws hittar du här.