Studera i Santa Monica

Guide för dig som vill studera utomlands i USA

Information om studier i USA

Det är många frågor att ställa innan du står med antagningsbeskedet i handen och på väg mot ett nytt land. Här kommer en sammanställning av information från Steven Engström på Blueberry om vad man ska tänka på när man önskar studera i USA. Steven har själv studerat både i USA och i Australien och besökt de flesta skolorna som Blueberry jobbar med i de här länderna.

Studera i USA

Om du planerar att studera utomlands i USA så är det en hel del att tänka på och det är viktigt att vara väl förberedd! När du förbereder är det även bra att bekanta dig  med terminologin och strukturen för den högre utbildningen i USA.

Är universitet och college samma sak?

Det är en fråga vi ofta får här på Blueberry och tyvärr finns det inte ett kort enkel ja eller nej på den frågan. Tekniskt sett definieras ett community college i USA vanligtvis som en institution som erbjuder 2-åriga utbildningar så kallade Associate Degrees och i vissa undantagsfall även 4-åriga Bachelor Degrees. Ett universitet eller privat college erbjuder utöver Bachelor Degrees också Master Degrees och ofta forskarutbildningar. Ett bra exempel är Berkeley College i New York som Blueberry representerar. Amerikanarna själva använder ofta ordet college även när det gäller universitetsstudier och kan liknas med det svenska ordet för institution, även om det används mer vardagligt. Det är till exempel vanligt att fråga ”Var gick du på college?” och svaret kanske blir ”Jag gick på Michigan State University”.

Vad är Community College?

Community Colleges eller Junior Colleges som de ibland kallas är en offentlig eller privat institution som ger de första två åren av en grundutbildning (Associate Degree). Antagningskraven är mer flexibla så även om du inte har fullt gymnasiebetyg eller om du har låga gymnasiebetyg kan du ansöka om studieplats. Fördelarna är många; utbildningen är billigare och grupperna oftast mindre. De Community Colleges som Blueberry hjälper dig att söka till har extremt bra och många samarbetsavtal med universitet så att du kan läsa vidare t ex på  UCLA, University of California, Santa Barbara, San Diego State University och Michigan State University. I nästa kapitel får du en utförligare information om hur det fungerar

Community Colleges 2+2

Många studenter börjar sin utbildning i USA genom att läsa två år på College. Du sparar pengar och det är lättare att komma in på Community Colleges. Genom Blueberry kan du söka till de riktigt populära collegen Santa Monica College och Santa Barbara City College, men också till Foothill & De Anza med campus vid Silicon Valley. De första åren i USA har mer allmänt inriktade kurser medan du under de två sista åren specialiserar dig inom det eller de specifika ämnen som du är intresserad av. Det här systemet skapar en enkel process när du sedan vill läsa på universitet. Själva examensbeviset, Bachelor Degree, utfärdas av universitetet och kommer se likadant ut oavsett om du de två första åren har studerat på college.

Vad är skillnaden mellan ett statligt och ett privat universitet?

Statliga universitet får finansiering från staten medan privata universitet finansieras på andra sätt. Det kan vara genom donationer eller högre undervisningsavgifter. Generellt sett tenderar de statliga universiteten att vara större och billigare, men det skiljer mycket mellan olika universitet.

Hur ser ett universitetsprogram i USA ut?

Vad är en Major och när måste jag besluta mig för vilken Major jag vill läsa?

Major är det huvudämnet som du måste läsa och beslutet tar du i slutet av ditt andra år.

Vad är skillnaden mellan Core courses och Electives?

Varje program (Majors) har vissa kurser som studenter måste ta, de är kärnämnen och kallas Core courses. Därutöver finns det ett antal valbara kurser, Electives.

Hur fungerar det med att läsa fristående kurser under en eller två terminer?

De universitet och college som Blueberry jobbar med i USA tar emot gäststudenter som fritt kan välja ett antal kurser, ofta fyra per termin. Om du kommer direkt från gymnasiet är utbudet begränsat till de grundkurser som de inhemska studenterna läser under sitt första år. Om du redan är inskriven på svenskt universitet läser du på den nivå du skulle ha läst hemma och kan därför välja relativt fritt. På engelska används termen Study Abroad eller Design Your Own för den här typen av program.

12-15 credits per termin

USA har ett enhetligt poängsytem precis som i Sverige. Varje kurs består av 3-4 credits och du läser 4-5 kurser på en termin. Dock finns det två system; semestersystem vilket är likt de svenska terminerna och quartersystem som består av 3 terminer på ett läsår. Poängsystemen använder samma skala i de två och du läser 12-15 units per termin (semester/quarter) men eftersom det är tre terminer i quartersystemet läser du 90 units på ett år medan du läser 60 units i semestersystemet och de motsvarar samma mängd högskolepoäng.

Vilka examen gäller i USA?

Undergraduate Degrees

Associate Degree – kan tas efter 2 år.
Bachelor Degree – kan tas efter 4 år

Det finns i huvudsak två kategorier av Undergraduate Degrees:
Bachelor of Arts. Omfattar ämnen som samhällsvetenskap, media, språk och konst.
Bachelor of Science. Omfattar ämnen som matematik, biologi och teknik.

Business som är ett populärt ämne hittar du inom båda områdena.

Graduate Degrees

Masterprogram i USA är oftast på två år. Därefter kan du välja en forskarbana som kan ta allt från 3 – 8 år, PHD.

När ska jag ansöka om att studera i USA?

Många av våra universitet och college i USA  har ett relativt sent sista datum för att ansöka, ofta cirka 3 månader innan kursstart. Du får dock också räkna med att det kan ta några extra veckor att få visum. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan mellan 1 år och 4 månader innan kursstart.

Hur går ansökan till?

Ansökningsprocessen går olika till beroende på vilket universitet eller college du väljer och beroende på val av program. Blueberry kommer att guida dig genom hela processen steg för steg så att du kan känna dig trygg. Förutom de handlingar och dokument vi kommer att skicka dig eller be dig om kan du självklart alltid ringa och mejla oss med frågor som du har. Vi har alla läst utomlands själva och i olika länder och på olika program och vet hur många frågor som kan dyka upp efter hand. Vi ordnar också Pre-Departure träffar där du träffar andra som ska iväg. Många har hittat roommates och resesällskap under de här träffarna.

Att tänka på före avresan

Försäkring och sjukvård

Det är väldigt viktigt att du är ordentligt försäkrad när du ska studera i ett annat land. Du kanske har råd att förlora mobiltelefonen eller kameran, men har du råd att till exempel bli hämtad med ambulanshelikopter om olyckan är framme . Eller vad händer om du blir stämd av en rik turist för att du råkade cykla på någon på en strandpromenad och dessutom får en kraftig sjukhusräkning på köpet? Blueberry erbjuder i samarbete med Gouda prisvärda försäkringar som ger dig fullgott skydd utan självrisk när du studerar utomlands. Försäkringarna täcker bland annat:

  • Akut läkarvård
  • Hemtransport
  • Olycksfall
  • Ansvarsskydd
  • Överfallsskydd
  • Rättsskydd
  • Krishjälp
  • Egendomsskydd

Valuta

Valutan USA är US dollar (USD) och i början av 2021 stod den amerikanska dollarn i ca 8,4 kr. Det betyder att USD 10 motsvarar ca 84 kr. För aktuell dagskurs kan du prata med din bank eller söka online.

Läs mer information om just USA
och vad du kan studera där.

Läs mer
studera på manhattan